Medvirkning Tredal skole 2017

Tidligere i år ba Sunndal kommune innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger m.fl om innspill til plassering og innhold av leke- og aktivitetsanlegg og badeplass på Sunndalsøra. Det kom inn mange gode innspill. Dette skal vurderes videre samtidig som det søkes om ekstern finansiering av prosjektene.

Barnehage

Søknadsomgangen gjelder tilbud om barnehageplass fra 01.02.18 og omfatter alle barnehager i Sunndal kommune. Søknadsfrist for 2. hovedinntak er 01.10.17, og søknad skjer ved bruk av elektronisk søknadsskjema:

Valglogo

Valgdeltakelsen i Sunndal kommune var på 78,4 %. Det ble avgitt totalt 1233 forhåndsstemmer og 3009 valgtingsstemmer. 

Se partifordelingen på valgresultat.no

 

Gjøra skole

Samtidig med stortingsvalet var det i Gjøra krets rådgjevande folkerøysting om målform mandag 11. september. Oppteljinga viste fleirtal for bokmål, med 68 % av stemmene. Kommunestyret skal i løpet av hausten behandle saka og vedta målform.

 

Kulturtjenesten i Sunndal ønsker å kartlegge hvor vårt publikum finner informasjon om de ulike kulturarrangementene vi har.

Vi håper du har tid til å sette av et halvt minutt for å svare på våre spørsmål.

 

 
Det innkalles med dette til årsmøte i Sunndalsøra Samfunnshus BA

 

 

 

 

 

Varmtvannsbassenget

På grunn av rehabilitering og ombygging av handicapinngangen blir svømmehallen stengt i perioden 4.9-13.11.

Rehabiliteringen omfatter i hovedsak det tekniske anlegget (ventilasjon) og ny inngang tilpasset rullestolbrukere. Det vil også utføres vedlikeholdsarbeid i stengeperioden.

Så bruk tida frem til mandag godt- dra i svømmehallen!

 

Økonomi- og planutvalget 2015-2019

Dei politiske hovudutvala i Sunndal har møte i veke 34. Her finn du oversikt over og dagsorden for møta:  

Vipps logo

Vipps tas nå i bruk som ny løsning for mobil- betaling i Sunndal kommune. Vipps erstatter dermed tidligere betalingsløsning mCASH på de tjenestene som gir mulighet for mobil betaling. mCASH avsluttes helt og vil ikke være mulig å bruke fra 1. september.