Valg 2017 - står du i manntallet ?

Valglogo - Klikk for stort bilde

Den som skal stemme ved stortingsvalget 11. september, må stå oppført i manntallet. I Sunndal kommune blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn fra 11. juli (en uke forsinket i forhold til tidligere annonsert tidspunkt), og vil ligge ute til og med valgdagen 11. september.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Den som ønsker å få rettet opp feil i manntallet, må sende et skriftlig, begrunnet krav til valgstyret i kommunen. Flytting som har skjedd etter 30.06.17, gir ikke rett til oppføring i valgmanntallet i tilflyttingskommunen.

Manntallet er lagt ut på følgende steder i Sunndal:

 

Krets                             Utleggingssted

01 Gjøra og Musgjerd                         Joker Sunndalsporten

04 Fale og Løykja                                 Sunndal rådhus

06 Furu                                                 Sunndal rådhus

07 Håsen/Litldalen/Viklandet            Sunndal rådhus

08 Øksendal                                         Sunndal rådhus

11 Ålvundeid                                        Coop Marked Ålvundeid

12 Ålvundfjord                                     Joker avd. Ålvundfjord

13 Sunndalsøra                                  Sunndal rådhus

Hovedmanntallet                               Sunndal folkebibliotek og Sunndal rådhus

                                                          

 

Valglogo

Sunndal kommunestyre har vedteke at det skal haldast rådgjevande folkerøysting om målform i Gjøra skolekrins.

Føler du deg nestemt/deprimert, eller har erfaring med depresjonssykdommer? Høsten 2017 blir det kurs i depresjonsmesting i regi av Sunndal kommune/psykisk helse. Påmeldingsfrist 1. august.

Valglogo

Velgere som ikke har anledning til å stemme i løpet av den ordinære perioden for forhåndsstemming fra 10. august til 8. september, eller på valgdagen 11. september, kan fra mandag 3. juli henvende seg til kommunen for å avgi stemme.

Åpent kontor

Kommunen skal i gang med å rullere arealplan for hele Sunndal, utenom sentrum. Planprogrammet for prosessen er nå på  høring. I denne første fasen ønsker vi også gjerne innspill fra innbyggere som har planer om nytt hyttefelt, boligfelt, eller forslag til gang- sykkelveger, turveger eller annet. Det inviteres derfor til åpent kontor på servicekontoret på rådhuset.

Benk-trivselisunndal

Nærmiljøprosjektet «Trivsel i Sunndal» utlyste i starten av juni midler til trivselstiltak for å stimulere handel, næringsliv, lag og organisasjoner, velforeninger osv til å tilrettelegge for gode møteplasser og trivsel i sentrum eller i nærmiljøet. Det kom in 14 søknader innen fristen, og 11 av disse er nå tildelt midler til gode tiltak rundt om i kommunen

 
For oppdatert program, se link under:
 
 

 

Årsmelding 2016

Årsmelding for Sunndal kommune for 2016 ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 14.06.17. Årsmeldinga gir en oversikt over resultater og begivenheter i Sunndal kommune i året som gikk, både når det gjelder den politiske virksomheten og hva som har skjedd i kommunens tjenester.

 

Første Forrige Neste Siste

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 71 69 90 08
Mobil 71 69 90 09

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra