Bestilling av ekstraordinær slamtømming

Legg inn adressen til fakturamottaker. Dersom du bestiller på vegne av andre, må du oppgi navnet til vedkommende i feltet for "Andre opplysninger".Legg inn adressen til fakturamottaker. Dersom du bestiller på vegne av andre, må du oppgi navnet til vedkommende i feltet for "Andre opplysninger".
Du må legge inn telefonnummeret ditt i tilfelle vi har behov for å komme i kontakt med deg.Du må legge inn telefonnummeret ditt i tilfelle vi har behov for å komme i kontakt med deg.
Vi trenger god og detaljert informasjon om hvor tanken er plassert, og om den ligger i nærheten av kjørbar veg. Pass på at lokk er framgravd, og at det ikke er låst.Vi trenger god og detaljert informasjon om hvor tanken er plassert, og om den ligger i nærheten av kjørbar veg. Pass på at lokk er framgravd, og at det ikke er låst.
Angi hvor mange tanker som skal tømmes.Angi hvor mange tanker som skal tømmes.
Vi har behov for å vite hvor mye slam det er snakk om, for å kunne planlegge antall tømminger.Vi har behov for å vite hvor mye slam det er snakk om, for å kunne planlegge antall tømminger.
Legg inn andre opplysninger du mener vi har behov for, eller om du ønsker at vi skal ta kontakt med deg før tanken tømmes.Legg inn andre opplysninger du mener vi har behov for, eller om du ønsker at vi skal ta kontakt med deg før tanken tømmes.
Felt merket med * må fylles ut

 

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

Kontaktinformasjon

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294
Kurt Amundø
Formann vann og avløp
E-post
Mobil 456 11 900

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30