Hjelles legat - tildeling 2023

Illustrasjonsbilde penger - Klikk for stort bilde

Ungdom hjemmehørende i Sunndal kommune kan søke om midler fra Hjelles legat. Søkere som tar praktisk yrkesutdanning innen håndtverksfag er fortrinnsberettiget ved tildeling. Søknadsfrist er 15.02.2023.

Hjelles legat ble opprettet til fordel for ungdom i Sunndal som søker håndverksopplæring, og det er rentene av legatet som fordeles.  Tilskuddet kan også gis ungdom som søker høgere skoler for annen utdannelse, dersom det ikke foreligger tilstrekkelige og kvalifiserte søknader om støtte innenfor håndverksfag.

For skoleelever må elevbekreftelse fra skolen vedlegges søknaden.  Lærlinger må legge ved bekreftelse fra lærebedriften. 

Søknad med bekreftelse sendes til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra, eller til post@sunndal.kommune.no  Søknad merkes "Hjelles legat".

Søknadsfrist er 15.02.2023.

 

For oversikt over andre legater, se www.legatsiden.no