Ansattoversikt


Administrasjon - Avdeling for samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Avdeling for samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef for avdeling for samfunnsutvikling 918 93 231
Byggesaksrådgiver 901 10 401
Byggesaksrådgiver 901 34 520
lokal koordinator 993 23 183

konst. plansjef

klima- og miljørådgiver 904 08 790
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338
rådgiver 901 01 449

Administrasjon - Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 41 494
Personalrådgiver 900 62 353
Personalkonsulent 900 41 494
organisasjons- og personalsjef 997 95 838
Merete Storholt Linseth
Lønnskonsulent 900 32 508

Administrasjon - Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
906 29 027 900 25 769
Kontrollutvalgssekretariatet - daglig leder 71 11 15 79
Kontrollutvalgssekretariatet - rådgiver 71 11 14 52

Administrasjon - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00
P.P.-rådgiver 909 43 578
P.P.-rådgiver 909 54 815
spesialpedagog 909 70 149
Kontorleder / P.P.-rådgiver 918 05 036
P.P.-rådgiver 909 72 667

Administrasjon - Service- og informasjon

Ansatte i avdelingen Service- og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Konsulent 905 95 726
IKT-konsulent 977 37 335
Konsulent 900 25 769
IKT-konsulent 902 54 636

Tilstede:

Tirsdag og torsdag: kl. 9.00 - 14.00, onsdag kl. 9.00 - 13.00

 

Konsulent 906 29 783
leder for service- og informasjons- avdelingen 920 19 349
Vivian Høsteng
Sentralbordoperatør 482 85 023
Konsulent 906 29 027
informasjonsleder 917 29 894
Sigrun  Rødset
Arkivleder 906 32 482
IKT-driftsansvarlig 991 04 393
Åpningstid 8.00 - 16.00 (15.00) 917 02 917

Administrasjon - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende kommunedirektør 915 44 349
Bjørn Flemmen Steinland
Økonomikonsulent 900 21 507
Økonomikonsulent 900 26 918
Økonomikonsulent / postmottak økonomi 900 21 507
Økonomikonsulent 915 74 379
Økonomikonsulent 902 73 688
Økonomikonsulent 900 27 153

Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
(barnehagen) 902 25 495
952 21 885

Blåklokka:         41 47 91 88

Lille Blåklokka: 47 90 47 57

Liljekonvallen:  46 95 95 03

Gullstjerna:      90 77 39 40

Hestehoven:    90 52 74 53

Kvitveisen:       90 51 24 25

Prestekragen:  90 47 50 29

Bekkeblomen: 90 27 88 46

414 72 906

Hvitt hus, Marihøna:  94 80 11 97

Hvitt hus, Mauren:     91 00 58 12

Edderkoppen:            91 00 54 66

Knotten:                      91 00 49 47

Rødhuset, Humla:      90 96 98 53

Rødhuset, Myggen:    90 99 43 67        

906 54 623

Grønnetuss:            90 23 76 28

Labbetuss:              97 43 75 61

Smitt:                       97 78 92 53

Smule:                     97 79 88 03

902 68 689
913 57 766

Liahaugen:     46 95 51 30

Vardhaugen:  41 79 95 80

Mohaugen:    48 09 29 23

Mogrenda:     90 25 26 31

 

rektor Gjøra oppvekstsenter 992 47 696
styrer Tredal og Øksendal barnehage 906 54 623
Styrer Ålvundeid barnehage 913 57 766
styrer Holssand barnehage 952 21 885
Styrer 909 92 495
styrer Holten barnehage 414 72 906

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 68 90 80

Koronavaksinasjon

Bestill time på nett her

71 69 14 41
80 05 70 00

www.hfsm.no

Industrivegen 5, 6600 Sunndalsøra 71 69 97 50
72 48 37 00
Åpningstid: 07.30-16.00 71 57 40 50
71 68 99 70
992 99 120
politistasjonssjef i Sunndal 924 14 090

politikontakt i Sunndal

400 06 504

Grunnskolen

Ansatte i avdelingen Grunnskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skolesjef 970 32 471
Gerd Anne Bråttvik
Administrativ leder Newton Sunndal 902 35 488
skolefaglig rådgiver 997 04 445

Grunnskolen - Gjøra skole

Ansatte i avdelingen Gjøra skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 47 696
Virksomhetsleder 992 47 696

Grunnskolen - Løykja skole

Ansatte i avdelingen Løykja skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 41 445
477 07 636
Rektor 992 96 091
Inspektør 916 67 346

Grunnskolen - Sande skole

Ansatte i avdelingen Sande skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 25 716
902 32 081
Inspektør 995 34 182
rektor 907 78 870

Grunnskolen - Sunndal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Sunndal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
906 37 833
inspektør 992 73 934
Inspektør 902 66 217
rektor 993 22 918

Grunnskolen - Tredal skole

Ansatte i avdelingen Tredal skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 13 086
948 36 003
Rektor 975 73 711
Inspektør 970 82 574

Grunnskolen - Ålvundfjord skule

Ansatte i avdelingen Ålvundfjord skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
991 63 449
905 89 116
Rektor 905 89 116
Inspektør 996 49 167

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 14 099

Nøisomhedsvegen 12, 6416 Molde

Ergoterapeut 482 10 935
barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal 976 01 616
947 80 449

   711 22 060

71 65 59 00

Akuttelefon (i kontortida)

Sunndal og Tingvoll
Telefon: 90 71 78 25

Barnevernvakt (utenom arbeidstid)

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Telefon: 97 60 16 16

907 14 174

betjent hverdager
kl 08.30–09.45 og 13.00–15.00

Utdeling av hurtigtester hverdager
mellom kl 08.15-09.30 og kl 12.30-15.00. 

71 25 66 66
993 54 742
71 69 10 11
901 65 817
902 60 215
901 59 512
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Synskontakt - dagansvar sone 481 21 842
Fysioterapeut 71 40 56 78
Folkehelsekoordinator 476 83 092
Spesialsykepleier
kommuneoverlege 415 20 055
902 62 983
familieveileder 476 25 422
Daglig leder/vernepleier Øran Aktivitetshus 415 57 484
spesialsykepleier i psykisk helse til barn, unge og familier 482 33 839
spesialsykepleier psykisk helse 907 54 493
avdelingssykepleier 901 23 516
71 11 51 55 974 15 580

Hjemmeside: www.nokmr.no

Psykolog - spesialist i klinisk psykologi 901 94 708
Konsulent 902 80 422
kognitiv terapeut 916 96 442
kognitiv terapeut 907 16 062
Hørselkontakt 911 14 781
Avdelingsleder habilitieringstjenesten 900 91 637

Helse - Fysioterapien

Ansatte i avdelingen Fysioterapien
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 62 983
Leder fysioterapitjenesten 906 35 982
Fysioterapeut 906 82 122
Fysioterapeut 971 09 422
Fysioterapeut 483 94 112
Fysioterapeut 903 65 298

Helse - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 60 215
Helsesykepleier 902 63 799
jordmor 902 44 253
Jordmor 905 15 049
Helsesykepleier 950 64 903
Helsesykepleier 476 35 706
Helsesykepleier 957 30 467
Saksbehandler 904 71 657
Ledende helsesykepleier 948 44 346
Helsesykepleier 469 32 530
Sykepleier 477 50 712
barnekoordinator 475 13 750

Helse - Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen

Ansatte i avdelingen Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 21 75 00

Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Hagan 9, 6516 Kristiansund, besøksadresse: Solhagen i Kristiansund

71 12 00 00

Nøysomhetsvegen 12, 6416 Molde

71 12 27 35

For justeringer og mer omfattende service skal det bestilles time på forhånd.

71 25 66 66
116117
71 69 91 05

Molde/Kristiansund: 71 12 00 00

71 69 40 20

Legevakt dagtid: onsdag, torsdag og fredag

71 68 90 00

Legevakt dagtid: mandag og tirsdag

kommuneoverlege 415 20 055
Serviceteknikker 911 14 781

Helse- og omsorgstjenesten

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

974 29 624
911 14 781
900 16 388
913 86 313
rådgiver 482 55 533
demenskoordinator 916 68 915
Ergoterapeut 951 60 108
Kreftkoordinator 469 31 701
Avdelingsleder fagavdelingen 901 78 403

Leder tildelingsenheten
Leder koordinerende enhet

Avdelingssykepleier E og Prestjordet 901 46 447
prosjektleder for Helseplattformen 902 16 972

tilgjengelig onsdager

Jurist 901 95 012
902 04 783
902 13 894
902 14 354
902 11 566
901 46 447
902 13 653
Helse- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum

Innvandrertjenesten

Ansatte i avdelingen Innvandrertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 955 26 230
sekretær 902 70 162
programansvarlig introduksjonsordninga 910 06 856
flyktningkonsulent 916 12 914

Kirkekontoret i Sunndal

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 951 29 136
trosopplærer 476 47 725
sekretær 71 69 23 00
sokneprest 971 08 501
sokneprest 959 13 425

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
916 94 701
901 35 785
481 39 175
Kultursjef 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Biblioteksjef 930 35 070
Svømmehallbestyrer 918 50 237


 

Avdelingsleder idrett 470 24 189
Fung. avdelingsleder kulturhus og kino 905 88 438
Avdelingsleder ungdom 916 02 507
Kjersti Ramsøy-Halle
Museumsstyrer 974 71 942

Kulturtjenesten - Biblioteket

Ansatte i avdelingen Biblioteket
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 35 785
480 05 309
Biblioteksjef (permisjon) 930 35 070
900 61 755

Kulturtjenesten - Kulturhus

Ansatte i avdelingen Kulturhus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 58 221
916 94 701
Fung. avdelingsleder kulturhus og kino 905 88 438

Kulturtjenesten - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 901 32 760
Ingemar Andersson
Gitar- og bandlærer 958 14 415
Frode Bae
Sangpedagog 950 67 023
Lone Eines
Fiolinist og fiolinlærer 412 30 744
Synnøve Hammervold
Konsertpianist og pianolærer 988 01 544
Igor Melanyuk
lærer i kunstfag
Brit Polden Sande
gitarlærer 900 32 153
Øystein Sandbukt
959 15 216
Lærer i treblåseinstrumenter 906 31 696
Peter Wergeni

Ledergruppa

Ansatte i avdelingen Ledergruppa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef for avdeling for samfunnsutvikling 918 93 231
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 955 26 230
Kultursjef 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Skolesjef 970 32 471
Gerd Anne Bråttvik
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Kommunedirektør 957 52 507
Randi Dyrnes
Assisterende kommunedirektør 915 44 349
Bjørn Flemmen Steinland
Sjef for NAV Indre Nordmøre 482 20 439

55 55 33 33

Anne Kari Grimstad
Teknisk sjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
organisasjons- og personalsjef 997 95 838
Merete Storholt Linseth
Barnehagesjef 906 57 095
Mona Reinset
Helse- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
vakttelefon 918 71 807


55 55 33 33
www.nav.no 

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ordfører 481 23 126
Ståle Refstie

Sunndal pensjonistsenter

Ansatte i avdelingen Sunndal pensjonistsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Drivavegen 26, 6600 Sunndalsøra 71 69 11 28

Tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 997 77 830
Formann verksted 915 63 976
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Teknisk sjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Formann park 906 37 385
Økonomikonsulent 902 73 688
Renholdsleder 482 54 510
Oppsynsmann vann og avløp 913 86 294
Formann 917 61 082
VA-planlegger 914 79 237
Teknisk planlegger 908 90 177
prosjekt- og byggeleder 414 42 900
Formann 911 14 782