Rask psykisk helsehjelp

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker (insomni), samt begynnende rusutfordringer.

 

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker (insomni), samt begynnende rusutfordringer.

Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Sunndal kommune, og ansatte i Sunndal kommune som er bosatt i andre kommuner. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi.

Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte Akutt ambulant team på psykiatrisk poliklinikk (tlf 992 14 099), eller legevakt (116117).

Hva slags behandling får du?

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv adferdsterapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser.

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud

Vi bruker en trappetrinns-modell i prioritert rekkefølge:

  • Veiledet selvhjelp (internettassistert)
  • Kurs
  • Samtaleterapi
Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

Ring oss eller ta kontakt på e-post rph@sunndal.kommune.no.

Vi ber om at du ikke sender sensitiv informasjon elektronisk. Vi vil ringe deg opp innen en uke, ofte tidligere.

Ved spørsmål, ring Mariann Meisal, avdelingssykepleier avd. for psykisk helse, telefon 90 12 35 16.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med "Rask Psykisk Helsehjelp".

Henvisning

Det kreves ingen henvisning fra lege.

Du kan selv ta kontakt med "Rask Psykisk Helsehjelp".

Vurderingssamtale

Vi ringer opp alle for en avklaringssamtale etter at du henvender deg til oss. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv., og vi stiller deg noen avklaringsspørsmål.

Tverrfaglig team

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag.

  • Mariann Meisal, avdelingssykepleier avd. for Psykisk helse
  • Ingjerd Reiten, kognitiv terapeut
  • Svein Riise, kognitiv terapeut

Spesialsykepleier Ann Iren Kvamme og kommunepsykolog Frode Neergård er også tilknyttet teamet.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandlingskontakt hos oss. De ansatte har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Søk om Rask psykisk helsehjelp
E-post
Mariann Meisal
avdelingssykepleier
E-post
Mobil 90 12 35 16
Svein Riise
kognitiv terapeut
E-post
Mobil 90 71 60 62
Ingjerd Reiten
kognitiv terapeut
E-post
Mobil 91 69 64 42

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30

Adresse

Mongstugata 5, Sunndalsøra