Tuberkulosekontroll

 

Hvem må teste seg for tuberkulose?

  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
  • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer.

Pris

Det er gratis å teste seg for tuberkulose.

Om undersøkelsen

Vi tester deg for tuberkulose ved hjelp av en blodprøve. Voksne (15 år og eldre) skal i tillegg ha røntgenundersøkelse av lungene. 

Kontaktinformasjon

Sunndal helsestasjon
E-post
Mobil 902 60 215

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Mongstugt. 5, 2 etg. Sunndalsøra