Frisklivssentralen

Klikk for stort bilde

Trenger du hjelp til å takle utfordringer i livet?

Er du i fare for å utvikle livsstilsykdommer?

Er du sykmeldt eller i fare for å bli det?

Føler du at det er vanskelig å takle stress og ulike belastninger i hverdagen?

Da kan tilbudet i Frisklivssentralen være noe for deg!

Frisklivssentralen støtter og veileder deg mellom 18 og 67 år som ønsker å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk eller mestringsstrategier. Målet med tilbudene i Frisklivssentralen er å sette deg i stand til å endre dine levevaner og mestre de belastninger som livet byr på.

Hvem kan delta

Tilbudet ved Frisklivssentralen er tilgjengelig for alle mellom 18 og 67 år som ønsker å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk eller mestring. Tilbudene i Frisklivssentralen er forebyggende og spesielt rettet mot personer som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer.

Hvordan få tilbud i Frisklivssentralen

For å delta ved Frisklivssentralen kan du få en frisklivsresept av for eksempel lege, fysioterapeut, bedriftshelsetjeneste eller NAV. Det er også mulig å ta kontakt med oss ved Frisklivssentralen på eget initiativ.

En frisklivsresept varer i 3 måneder, men perioden kan forlenges ved behov.

Hva skjer når du har fått tilbud i Frisklivssentralen

1. Du har fått en resept eller tatt kontakt på eget initiativ.

2. Frisklivssamtale 1: vi kartlegger dine behov og mål, og legger en plan for perioden. Det gjøres fysiske tester som for eksempel veiing, midjemål og en enkel tredemølletest for å finne ditt fysiske utgangspunkt.

3. Du deltar i en eller flere av følgende tilbud: Frisklivsgruppe, Bra Mat-kurs, røykesluttveiledning, kurs i mestring av depresjon, kurs i mestring av belastning eller får individuelle oppfølgingssamtaler.

4. Frisklivssamtale 2: Etter 3 måneder oppsummerer vi hvordan det har gått, og planlegger veien videre.

De ulike tilbudene ved Frisklivsentralen

Frisklivsgruppe: Starter opp to ganger i året, høst- og vårsemester. Omtrent 10 deltakere begynner samtidig, og trener sammen i gruppe to ganger i uka i 12 uker. Det blir både styrke- og kondisjonstrening. Det vil også bli temaundervisning i oppfølgingsperioden. Undervisningene omhandler for eksempel fysisk aktivitet, kosthold, endringsprosesser og mestring.

Bra mat-kurs: Kostholdskurs over 5 kvelder hvor målet er å øke motivasjonen for å endre kostholdsvaner og få et varig sunnere kosthold. Kurset er både teoretisk og praktisk.

Røyke-/snusslutt: Vi tilbyr individuell røyke- og snussluttveiledning til deg som ønsker å slutte å røyke. Dette er gratis.

Kurs i mestring av depresjon: Kurs som går over 10 kvelder hvor målet er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Kurs i mestring av belastning: Kurs som går over 10 kvelder hvor målet er å bedre evne til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Individuelle oppfølgingssamtaler for deg som ikke ønsker å delta på våre gruppetilbud, men ønsker å jobbe med endringer i kosthold, aktivitet eller røykeslutt på egenhånd.

Hva koster det?

Priser frisklivssentralen
Tilbud Varighet Pris
Frisklivsgruppe 12 uker 300,-
Bra mat kostholdskurs 5 kurskvelder 300,-
Kurs i mestring av depresjon 10 kurskvelder 500,-
Kurs i mestring av belastning 10 kurskvelder 500,-
Røykeslyttveiledning Individuelt tilpasset Gratis
Individuelle oppfølgingssamtaler Individuelt tilpasset Gratis

Priser gjelder i perioden 01.01.18 - 31.12.18

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen
E-post
Mobil 907 12 193

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.12

Adresse

Sunndal lege- og helsesenter, 2. etg.
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra