Foreldreveiledning

Er du nysgjerrig på barnet ditt?
Foreldreveiledning gir vi til både enkeltpersoner, par eller i gruppe. Målet er å få trygge barn ved å fremme god kontakt og god kommunikasjon med barnet.

Kurs

Vi tilbyr foreldrekurset COS-P (Circle of Security, også kalt Trygghetssirkelen).

Kurset kan hjelpe dere som er foreldre/foresatte til å bli tryggere på hvordan dere kan forstå og møte barnet sine signaler og behov.

 

Kontakt

Kontakt helsestasjonen for mer informasjon og for å få vite når kurs og foreldregrupper starter opp.

Se egen side om Familieveileder

 

Nyttig informasjon