Sunndal svømmehall

Billettpriser 2024

BillettPris (kr)Rabattblokk 10 bad (-20%)
Voksen120120
Barn/ungdom 3–17 år55440
Honnør - eldre over 67 år, samt uføre75 
Barn under 3 årgratis 
Medlemmer Sunndal ungdomssenter
(må vise gyldig medlemskort) 
40 
Dusj/badstue75 
Tilskuer25