Tekniske tjenester

Ansvarsområde

Tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, gjennomføring av kommunale byggeprosjekter og drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor vann, avløp, veger og maskinstasjon, park og idrettsanlegg, elveforbygninger, kart og oppmåling og torgplasser.

Ledere tekniske tjenester i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon
Jan Erik Holthe teknisk sjef 91 11 47 84
Arild Valset enøkansvarlig 91 11 47 82
Birger Bakken oppsynsmann veg/park/renovasjon 99 77 78 30
Bjørn Røkkum oppsynsmann VA 91 38 62 94
Roar Nisja formann vedlikehold 99 24 30 56
Astrid Torske VA-planlegger 91 47 92 37
Grete Marie Trædal teknisk planlegger 90 89 01 77
Linda Olsen leder vedlikeholdsavdelingen 48 25 45 10
Sigbjørn Utne prosjekt- og byggeleder 41 44 29 00
Stig Hansen vedlikeholdsplanlegger bygg og anlegg 48 11 79 72