Organisasjons- og personalavdelingen

Ansvarsområde

  • overordnet personalforvaltning
  • kompetanseutvikling
  • organisasjonsutvikling
  • helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • pensjon, forsikring og sykelønnsordninger
  • lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
  • permisjonsordninger
  • rekruttering
  • personalarkiv

 

Ansatte personalavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Merete Storholt Linseth organisasjons- og personalsjef 99 79 58 38
Eli Nordvik Mæhle lønnskonsulent 90 03 25 08
Karen Helga Hunnes personalkonsulent 90 04 14 94
Kjetil Dørhellen personalrådgiver 90 77 88 70
Liv Ingrid Horvli personalrådgiver 90 06 23 53
Wenche Tjugum personalrådgiver 41 47 29 06