Organisasjons- og personalavdelingen

Ansvarsområde

  • overordnet personalforvaltning
  • kompetanseutvikling
  • organisasjonsutvikling
  • helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • pensjon, forsikring og sykelønnsordninger
  • lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
  • permisjonsordninger
  • rekruttering
  • personalarkiv

 

Ansatte personalavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Merete Storholt Linseth Organisasjons- og personalsjef 99 79 58 38
Eli Nordvik Mæhle Lønnskonsulent 90 03 25 08
Karen Helga Hunnes Personalkonsulent 90 04 14 94
Liv Ingrid Horvli Personalrådgiver 90 06 23 53