Økonomiavdelingen

Ansvarsområde

  • budsjett og økonomiplan
  • regnskapsføring
  • fakturering og innkreving av kommunale krav
  • eiendomsskatt
  • innkjøp
  • kommunens eierskap
  • overordnet internkontroll og kvalitet

 

Ansatte økonomiavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Bjørn Flemmen Steinland assisterende kommunedirektør 91 54 43 49
Karin Haugen økonomikonsulent 90 02 15 07
Merete Hoås Sveen økonomikonsulent 90 02 71 53
Monica Holthe økonomikonsulent 90 02 69 18