Kulturtjenesten

Ansvarsområde

 • kino
 • Sunndal kulturhus m/galleri Barbara
 • utleie av møterom på kulturhuset
 • utleie av torgplass
 • bibliotek
 • Sunndal kulturskole
 • kulturvern
 • Sunndal svømmehall
 • idrettshall
 • Sande stadion
 • kunst- og kulturformidling
 • idrett og friluftsliv
 • lag og organisasjoner
 • barne- og ungdomsarbeid
 • Sunndal ungdomssenter
 • Sunndal ungdomsråd
 • tilskuddsordninger til allment kulturarbeid
 • Frivilligsentral


Ledere i kulturtjenesten

Ledere kulturtjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Avdeling Telefon
Ole Magne Ansnes kultursjef Kulturtjenesten 97 59 51 48
Anita Lehne leder Frivilligsentralen Kulturtjenesten 95 22 18 63
Øystein Sandbukt fung. rektor Sunndal kulturskole 90 03 21 53
Andreas Hustad klubbleder Ungdom 48 60 15 17
Lina Engelsrud biblioteksjef Bibliotek 93 03 50 70
Marit Hjellmo avd.leder idrett Idrett og friluftsliv 47 02 41 89
Steinar Husby avdelingsleder Sunndal kulturhus 90 58 84 38