Kulturtjenesten

Ansvarsområde

 • kino
 • Sunndal kulturhus m/galleri Barbara
 • utleie av møterom på kulturhuset
 • utleie av torgplass
 • bibliotek
 • Sunndal kulturskole
 • kulturvern
 • Sunndal svømmehall
 • idrettshall
 • Sande stadion
 • kunst- og kulturformidling
 • idrett og friluftsliv
 • lag og organisasjoner
 • barne- og ungdomsarbeid
 • Sunndal ungdomssenter
 • ungdommens kommunestyre
 • tilskuddsordninger til allment kulturarbeid


Ledere i kulturtjenesten

Ledere kulturtjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Avdeling Telefon
Ole Magne Ansnes kultursjef Kulturtjenesten 97595148
Anita Lehne leder i Frivillighetssentralen Kulturtjenesten 95221863
Ingemar Anderson rektor Sunndal kulturskole 90132760
Kjersti Ramsøy-Halle avdelingsleder Ungdom 91602507
Lina Engelsrud biblioteksjef Bibliotek 9303570
Marit Hjellmo avd.leder idrett Kulturtjenesten 47024189
Steinar Husby avdelingsleder Sunndal kulturhus 90588438