Helse- og omsorgstjenesten


Ansvarsområde

  • kommunens sykehjem (Sunndal helsetun)
  • korttidsavdeling
  • øyeblikkelig-hjelp-seng
  • hjemmetjenester
  • tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming
  • dagtilbud til brukere med spesielle hjelpetilbud

 

Ledere i pleie- og omsorgstjenesten
Navn/E-post Stilling Avdeling Telefon
Anne Berit Vullum helse- og omsorgssjef Administrasjon 90 14 80 16
Karin Balstad Braseth rådgiver Administrasjon 90 59 83 98
Gunn Heidi Ansnes avd. sykepleier Korttidsavdelingen 90 15 86 28
Susanne Sæthermyr avd. sykepleier Avdeling A 94 81 17 53
Lill Karin Bugge avd. sykepleier Helsetunet bofelleskap og Sone 3 90 14 65 44
Marie Annie Wilhelmsen avd. sykepleier Avdeling C 95 16 36 33
Siril Hollingen avd. sykepleier Avdeling D 90 14 59 71
Stine Nordvik avd. sykepleier Avdeling E og Prestjordet 90 14 64 47
Anne Karin Wennevold kjøkkensjef Kjøkkenet 90 15 96 80
Gunn Inger Lie avd. sykepleier Sone 1, hjemmetj. 90 17 05 99
Ingeborg Smistad avd. sykepleier Sone 2, hjemmetj. 90 16 70 96
Tone Marit Hyldbakk fagleder Fagavdelingen 90 17 84 03
Ragnhild Aarflot rådgiver Administrasjon 48 23 55 33