Grunnskoletjenesten


Ansvarsområde

Drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger
 

Ledere og rektorer grunnskoletjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Arbeidssted Telefon
Gerd Anne Bråttvik Skolesjef Grunnskoletjenesten 97 03 24 71
Kjersti Ansnes Grunnskoletjenesten 97 19 83 55
Signe Moen Grunnskoletjenesten 99 70 44 45
Kjetil Dørhellen Rektor Sande skole 90 77 88 70
Edward Jensen Rektor Sunndal ungdomsskole 99 32 29 18
Ole Bruseth Rektor Gjøra skole 99 24 76 96
Tove Hansen Rektor Tredal skole 97 57 37 11
Christian Ludvigsen Rektor Ålvundfjord skole 90 58 91 16
Magne Bjorli Rektor Løykja skole 99 29 60 91