Grunnskoletjenesten


Ansvarsområde

Drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger
 

Ledere og rektorer grunnskoletjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Arbeidssted Telefon
Gerd Anne Bråttvik skolesjef grunnskoletjenesten 97 03 24 71
Kjersti Ansnes grunnskoletjenesten 97 19 83 55
Signe Moen grunnskoletjenesten 99 70 44 45
Ida Marie Tangen Gregersen rektor Sande skole 90 03 52 14
Andre Hellum rektor Sunndal ungdomsskole 97 53 00 71
Ole Bruseth rektor Gjøra skole 99 24 76 96
Tove Hansen rektor Tredal skole 97 57 37 11
Christian Ludvigsen rektor Ålvundfjord skole 90 58 91 16
Brian Maridal Aasen rektor Løykja skole 46 44 83 20