Barnehagetjenesten


Ansvarsområde

Drift av kommunens barnehager.

Ledere og styrere i barnehagetjenesten i Sunndal kommune
Navn Stilling Arbeidssted Telefon
Mona Reinset barnehagesjef Rådhuset 90 65 70 95
Berit Aasen bådgiver Rådhuset 97 17 00 56
Gunn Kirsti Hammer styrer Holssand barnehage 95 22 18 85
Kristin Børset styrer Tredal barnehage 90 65 46 23
Magne Bjorli styrer Holten barnehage 99 29 60 91
Randi Dørrum styrer Ålvundeid barnehage 91 35 77 66