Avdeling for samfunnsutvikling


Ansvarsområde

  • fysisk planlegging (arealplaner)
  • byggesaker
  • næringsarbeid
  • jordbruk og skogbruk
  • naturforvaltning (vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark)
  • vassdragsforvaltning
  • forurensning og miljøvern


Ansatte

Ansatte i avdeling for samfunnsutvikling i Sunndal kommune
Navn (klikk for epost) Tittel Telefon
Malene Aaram Vike Leder 91 89 32 31
Berit Skjevling Arealplanlegger 90 11 31 94
Elfrid Sundqvist Samfunns- og arealplanlegger 46 86 05 06
Erik Forbregd Henriksen Miljø- og beredskapsrådgiver 45 24 14 27
Frank Fredsvold Byggesaksrådgiver 90 13 45 20
Hilde Blikås Byggesaksrådgiver 90 11 04 01
Line Nygård Klima- og miljørådgiver 90 40 87 90
Rolands Vecumnieks Oppmåling 90 80 21 79
Tarald Thorshov Skogbruksrådgiver 97 14 83 38
Tore Ulvund Jordbruksrådgiver 90 10 14 49