Avdeling for samfunnsutvikling


Ansvarsområde

  • fysisk planlegging (arealplaner)
  • beredskap
  • byggesaker
  • næringsarbeid
  • jordbruk og skogbruk
  • naturforvaltning (vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark)
  • vassdragsforvaltning
  • forurensning og miljøvern


Ansatte

Ansatte i avdeling for samfunnsutvikling i Sunndal kommune
Navn (klikk for epost) Tittel Telefon
Malene Aaram Vike leder 91 89 32 31
Berit Skjevling arealplanlegger 90 11 31 94
Elfrid Sundqvist samfunns- og arealplanlegger 46 86 05 06
Erik Forbregd Henriksen miljø- og beredskapsrådgiver 45 24 14 27
Frank Fredsvold byggesaksrådgiver 90 13 45 20
Hilde Blikås byggesaksrådgiver 90 11 04 01
Inger Helene Sira prosjektkoordinator 99 32 31 83
Rolands Vecumnieks oppmåling 90 80 21 79
Tarald Thorshov skogbruksrådgiver 97 14 83 38
Tore Ulvund jordbruksrådgiver 90 10 14 49