Toppmeny

Elvene i Drivaregionen

Elvene som er inkludert i prosjektet er Driva, Litldalselva, Usma og Batnfjordselva. Dette utgjør tilsammen Drivaregionen. 

Alle vassdragene i regionen har naturlige bestander av laks og sjøørret. Driva har vært en av de beste lakseelvene i landet, og det foreligger offentlig statistikk over fisket helt fra 1876. På topp nådde fangstene i Driva hele lå på 17 000 kg pr år.