Nå er det ikke lenge før sesongen starter, og vi gleder oss mye til å ta fatt på stamfiskearbeidet i regionen. Det er noen endringer fra fjoråret til årets sesong. Først noen tall fra i fjor.

I går hadde jeg gleden av å holde innlegg for en gjeng elveinteresserte ungdommer, samt relevante aktører i Eresfjorden. 

Før påske var det duket for to dager med rognplanting i Drivaregionen. En virkelig milepæl i prosjektet - en ny fase! Sjøørretrogn ble plantet over lakseførende soner i henholdsvis Batnfjordselva og Usma. 42 bokser med rogn ble plantet ut disse to dagene - 28 i Batnfjorden og 14 i Øksendal. Dette er overskuddsrogn fra fjorårets innsamling til genbanken.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført ungfiskundersøkelser i Driva i 2020.

Ungfiskundersøkelsene ble gjennomført på 22 stasjoner i Drivavassdraget. Stasjonene er spredt i den anadrome delen av vassdraget. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge og overvåke bestandene av ungfisk av laks og ørret i Drivavassdraget, og kartlegge forekomsten av artshybrider.

Tirsdag 1. desember var Geir Moen og Ove Eide fra Fylkesmannen på befaring i Litledalselva og undersøkte antall gytegroper i elva. Ove Eide har gjennomført dette i en årrekke tidligere, men det har nå vært opphold noen år.

Da er all fisk strøket og det tomt for fisk i alle anleggene våre. Det har vært en lang og krevende sesong i prosjektet, med veldig mye aktivitet. Mange koster har vært i sving for å samle inn genetikk til genbankene og det har vært en mange tråder og en heftig logistikk i prosjektet det siste halvåret. 

Lokal dugnadsinnsats i Usma: Utover sensommeren og høsten har det vært yrende liv og en formidabel dugnadsinnsats langs Usmas bredder. Gjennom 300 dugnadstimer har lokale grunneiere og hobbyfiskere fanget stamfisk og stått på. Målet er ei frisk og gyrofri elv om noen år.

I Bevaringsplana står det at prosjektet fra 2020 skal samle inn genetikk fra sjøørreten i Litldalselva. Litldalselva er den "minste" elva i prosjektet, men genetikken er like viktig. Da vi skulle sette i gang innsamlinga her, tenkte vi at Sunndal jeger- og fiskeforening (SJFF) ville ta et oppdrag med stamfisket - og det har de jammen gjort!

Tidligere i høst hadde vi besøk i fiskesperra fra Gjøra oppvekstsenter. De var også på besøk i fjor. Vi syns det er veldig kjekt å få besøk av oppvakte barn, som har mange entusiastiske spørsmål og synspunkter. Neste år skal vi prøve å få til omvisninger med flere av skolene i Sunndal, om de ønsker dette.

Tidligere denne uka ble de første sjøørretene fra Usma strøket. Et stort øyeblikk for oss som er involvert i dette prosjektet. En ihuga innsats fra lokale krefter, gyroprosjektet og Veterinærinstituttet gjorde det mulig at den viktige genetikken fra sjøørreten i Usma nå er ivaretatt i genbanken.