Skibotnelva, Signaldalelva og Kitdalselva er endelig friskmeldt! De fikk påvist gyro i 1979, og har slitt med parasitten i førti år - slik som Drivaregionen.  Etter neste års behandling her, må vi vente fem år på friskmelding. Den kommer forhåpentligvis for Drivaregionen i 2028!

Noe av det mest givende med denne jobben er å få samarbeide med barn og unge. Å ta vare på naturen og hvordan vi kan bidra til å bevare naturmangfoldet er viktig for alle generasjonene. I Batnfjord har vi vært så heldige å få hjelp av en gjeng engasjerte 7. klassinger på stamfiske.

Den 26. oktober var vi på lysfiske i Litldalen - vi trengte virkelig flere sjøørret fra elva. Flere av de andre vassdraga begynner å få greit belegg på innlegg for sine bestander. Nå er det sjøørret fra Litldalselva og laks fra Usma som er hovedprioritet for innsamling.

Mandag 17. oktober ble det arrangert stamfiske med lys og håv i Batnfjordselva, med mål om å samle inn sjøørret og laks til genbank. Som kjent, ble Batnfjordselva behandlet med rotenon for omlag to måneder siden. Derfor var det ekstra gøy å se så mye liv i elva - etter behandling.

2022 ser ut til å bli året hvor vi skal ta "rekord" i antall sjøørret i sperra så langt. Siden sperra ble fullt operativ i 2017, har det vært sparsommelig med sjøørret i elva. I fjor ble det imidlertid sluppet opp 487 sjøørret til sammen. Slik det ligger an nå, vil det tallet være høyere i år. HURRA!

I forkant av behandlingen, foregikk et stort bevaringsarbeid med innsamling av fisk fra Usma, Skeidsdalselva og Batnfjordselva. De har vært oppbevart i ei merde ved Krifast. Denne fisken ble i dag fraktet inn til Jordalsgrenda i påvente av gentest og stryking.

Vi har begynt oppflyttinga av sjøørret oppstrøms sperra og flere skal det forhåpentligvis bli! Det er gledelig å se så mye fin sjøørret når vi merker fisken som kommer inn på sperra, og det har vært flere individer over 80 cm.

Siden fangsthuset har vært stengt  i vel tre uker pga kjemisk behandling - i den måneden med mest oppgang av fisk - var det mange som stod og ventet på tur da vi satte på vannet i trappa. Og gledelig så er det mye sjøørret. Flott og fin ørret!

Første kjemiske behandling av Drivaregionen er nå gjennomført. Vannet på fangsthuset ble satt på tirsdag 23. august og det har vært merking. Første ørret er også kommet inn fra Usma etter endt behandling.

I forbindelse med klorbehandlingen av Driva blir det gjennomført rotenonbehandling i avsnørte dammer, flomløp og bekker som ikke er egnet for klordosering. For å ta vare på sjøørreten i disse områdene, samt redusere antall døde fisk, gjennomføres det utfisking med el-apparat som bevaringstiltak.