Tirsdag 1. desember var Geir Moen og Ove Eide fra Fylkesmannen på befaring i Litledalselva og undersøkte antall gytegroper i elva. Ove Eide har gjennomført dette i en årrekke tidligere, men det har nå vært opphold noen år.

Da er all fisk strøket og det tomt for fisk i alle anleggene våre. Det har vært en lang og krevende sesong i prosjektet, med veldig mye aktivitet. Mange koster har vært i sving for å samle inn genetikk til genbankene og det har vært en mange tråder og en heftig logistikk i prosjektet det siste halvåret. 

Lokal dugnadsinnsats i Usma: Utover sensommeren og høsten har det vært yrende liv og en formidabel dugnadsinnsats langs Usmas bredder. Gjennom 300 dugnadstimer har lokale grunneiere og hobbyfiskere fanget stamfisk og stått på. Målet er ei frisk og gyrofri elv om noen år.

I Bevaringsplana står det at prosjektet fra 2020 skal samle inn genetikk fra sjøørreten i Litldalselva. Litldalselva er den "minste" elva i prosjektet, men genetikken er like viktig. Da vi skulle sette i gang innsamlinga her, tenkte vi at Sunndal jeger- og fiskeforening (SJFF) ville ta et oppdrag med stamfisket - og det har de jammen gjort!

Tidligere i høst hadde vi besøk i fiskesperra fra Gjøra oppvekstsenter. De var også på besøk i fjor. Vi syns det er veldig kjekt å få besøk av oppvakte barn, som har mange entusiastiske spørsmål og synspunkter. Neste år skal vi prøve å få til omvisninger med flere av skolene i Sunndal, om de ønsker dette.

Tidligere denne uka ble de første sjøørretene fra Usma strøket. Et stort øyeblikk for oss som er involvert i dette prosjektet. En ihuga innsats fra lokale krefter, gyroprosjektet og Veterinærinstituttet gjorde det mulig at den viktige genetikken fra sjøørreten i Usma nå er ivaretatt i genbanken.

 

 

 

Det har kommet veldig mye fisk i år og det er en veldig travel tid i prosjektet. Dette er spesielt fordi vi også samler inn laks og sjøørret fra Usma, sjøørret fra Litldalselva og sjøørret fra Batnfjordselva i tillegg til laks i Driva og Batnfjordselva. Saltbehandling av sjøørreten i Driva kommer også i tillegg.

I tråd med regelverket, gjennomføres det jevnlig tilsyn fra ekstern aktør på fiskevelferden, smittesituasjon og lignende i løpet av sesongen vi har fisk i våre tre anlegg. Det er Åkerblå AS som gjennomfører disse tilsynene i Drivaprosjektet.

Drivaregionen innbefatter fire vassdrag: Driva, Litldalselva, Usma og Batnfjordselva. Fra årets sesong skal det samles inn genetikk fra laks i Driva, Usma og Batnfjordselva. I tillegg samles det inn genetikk fra sjøørret fra Usma, Litldalselva og Batnfjordselva. Oppgangen av fisk varierer fra elv til elv, og i forrige uke kunne vi hente årets første ladning av fisk fra Batnfjordselva.

Prosjektet er inne i en veldig hektisk fase akkurat nå, og det skjer masse aktivitet i alle elvene. I går merket vi vel 50 nye fisk i fangsthuset, og brorparten av disse var heldigvis sjøørret.