Toppmeny

Litldalselva

Litldalselva, som tidligere er beskrevet av Johnsen med flere (1999), ligger i Sunndal kommune. Elva har et nedbørfelt på 377 km2 beliggende mellom Driva i øst og Usma i vest. Elva renner nordover og munner ut ved Sunndalsøra noen få hundre meter vest for Drivas munning.

Litldalselva er sterkt berørt av regulering idet det meste av vannet nyttes i Aura kraftverk. I forbindelse med denne reguleringen er Aursjøen i Lesja overført. Elva har sterkt redusert vannføring som følge av Aurautbyggingen. Landskapsbildet preges av tørrlagte elveleier, dominerende demninger og brede, tørrlagte strender rundt de regulerte vatna. Litldalselva har en lakseførende strekning på 10 km. Selv om elva har sterkt redusert vannføring, går laks og sjøørret opp i vassdraget.

G. salaris ble første gang påvist i denne regionen i 1980. Parasitten var imidlertid etter all sannsynlighet til stede i Driva og Litledalselva fra midten av 1970-åra. Sommeren 1975 ble det etter en episode med stor dødelighet påvist G. salaris i fiskeanlegget til Forskningsstasjonen for laksefisk, Akvaforsk. Anlegget hadde den gang vanninntak på den lakseførende delen av Litledalselva, og slapp driftsvannet ut i elva nær munningen.

  Kart av Litjdalselva

  Se kart av Litldalselva hos Kartverket.

  Unngå smittespredning

  Det er veldig viktig å unngå smitte fra Drivaregionen til friske eller friskmeldte elver og vassdrag. Derfor er det veldig viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann (herunder fiskere eller kajakkpadlere):

  • ikke flytter eller setter ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet eller Fylkesmannen.
  • vasker og sløyer fisken kun der du fanget den.
  • tørker eller desinfiserer utstyr før du flytter det mellom eller innen vassdraget.
  • bare slår ut vann i samme vassdrag som du hentet det fra.

  Desinfiseringsutstyr ved fiske i Litldalselva, er på Trædal Hotell og Turistsenter.