Toppmeny

Driva

Driva renner gjennom Trøndelag og Møre og Romsdal og den er omlag 140 km lang (medregnet tilløpselva Svone). Elva har et nedbørsfelt på omlag 2 487 km².

Elva har sitt utspring på Dovrefjell som Svone, men skifter navn til Driva nedenfor Grønbakken der Kaldvella løper sammen med Svone på 887 moh. Elva har sitt løp nordover gjennom Drivdalen og Oppdal og derfra vestover ned Sunndalen til Sunndalsøra. Et stort antall innsjøer i Trollheimen og Dovrefjell har, via bekker og elver sine utløp i Driva. Den lakseførende strekningen av Driva er omlag 100 km lang, dersom man regner med at laksen vandrer opp i sideelva Grøvu og sjørreten vandrer opp i de nedre delene av Grøa, Dørumselva og ett par andre sidebekker. Elven er definert som nasjonalt laksevassdrag.

Driva er historisk kjent for sitt gode lakse- og sjøørretfiske og har siden 1800-tallet blitt besøkt av sportsfiskere fra hele verden. Fisket i elva har vært svært preget av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og smitte ble først påvist i 1980.

Les mer om Driva her.

Det er veldig viktig å unngå smitte fra Drivaregionen til friske eller friskmeldte elver og vassdrag. Derfor er det veldig viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann (herunder fiskere eller kajakkpadlere):

  • ikke flytter eller setter ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet eller Fylkesmannen.
  • vasker og sløyer fisken kun der du fanget den.
  • tørker eller desinfiserer utstyr før du flytter det mellom eller innen vassdraget.
  • bare slår ut vann i samme vassdrag som du hentet det fra.

Kart av Driva

Se kart av Driva hos Kartverket.