Tekniske tjenester

Ansvarsområde

Tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, gjennomføring av kommunale byggeprosjekter og drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor vann, avløp, veger og maskinstasjon, park og idrettsanlegg, elveforbygninger, kart og oppmåling og torgplasser.

Ledere tekniske tjenester i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon
Jan Erik Holthe Teknisk sjef 91 11 47 84
Arild Valset Enøkansvarlig 91 11 47 82
Birger Bakken Oppsynsmann veg/park/renovasjon 99 77 78 30
Bjørn Røkkum Oppsynsmann VA 91 38 62 94
Frank A. Sæther Formann vedlikehold 91 76 10 82
Grete Marie Trædal Teknisk planlegger 90 89 01 77
Harald Johnsen Vedlikeholdsleder 91 11 47 77
Heidi Reiten Ingeniør, oppmåling 94 79 08 49
Linda Olsen Renholdsleder 48 25 45 10
Sigbjørn Utne Prosjekt- og byggeleder 41 44 29 00
Tina Ness Ingeniør, oppmåling 90 68 74 88

Kontaktinformasjon

Jan Erik Holthe
Teknisk sjef
E-post
Mobil 911 14 784

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra