Tekniske tjenester

Ansvarsområde

Tekniske tjenester har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, gjennomføring av kommunale byggeprosjekter og drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor vann, avløp, veger og maskinstasjon, park og idrettsanlegg, elveforbygninger, kart og oppmåling og torgplasser.

Ledere tekniske tjenester i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon
Jan Erik Holthe Teknisk sjef 911 14 784
Arild Valset Enøkansvarlig 911 14 782
Birger Bakken Oppsynsmann veg/park/renovasjon 997 77 830
Bjørn Røkkum Oppsynsmann VA 913 86 294
Frank A. Sæther Formann vedlikehold 917 61 082
Grete Marie Trædal Teknisk planlegger 908 90 177
Harald Johnsen Vedlikeholdsleder 911 14 777
Heidi Reiten Ingeniør, oppmåling 947 90 849
Linda Olsen Renholdsleder 482 54 510
Sigbjørn Utne Prosjekt- og byggeleder 414 42 900
Sigurd Stangvik Leder oppmålingsavd. 993 49 854

Kontaktinformasjon

Jan Erik Holthe
Teknisk sjef
E-post
Mobil 911 14 784

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra