Service- og informasjonsavdelingen

Leder

Jorunn Telstad, avdelingsleder

Ansvarsområde

* ekstern og intern informasjon og markedsføring
* sentralbord
* publikumsmottak
* formidling av brosjyrer og skjemaer
* veiledning
* saksbehandling
* postbehandling
* scanning og journalføring av brev
* arkiv
* sekretariat for alle politiske utvalg og eldreråd
* politiske valg (storting, fylkesting, kommunestyre mm)
* informasjonssikkerhet
* utvikling og drift av data og telekommunikasjon
* innkjøp og vedlikehold av IT maskinvare og nettverk

Ansatte service- og informasjonsavdelingen i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Mobil
Sigrun Rødset Informasjonsleder 917 29 894
Anne Grete Rød Konsulent 906 29 783
Anne Cathrine Watten Sentralbordoperatør 482 85 023
Tina Olufsen Sentralbordoperatør 482 85 023
Jorunn Telstad Avdelingsleder 911 20 954
Vivian Høsteng Arkivleder 906 32 482
Brit Resell Konsulent 906 29 027
Randi Mette Bakkebø Konsulent 905 95 726
Tove Røsdal Konsulent 905 98 241
Per Ove Mæhle Bud
Janne Sunde IKT-ansvarlig 991 04 393
Kenneth Blåsberg IKT-konsulent 977 37 335
Kenneth André Hersel Rathe Lærling IKT 902 17 655

Kontaktinformasjon

Jorunn Telstad
avdelingsleder
E-post
Mobil 911 20 954

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Sentralbord: 09.00 - 15.00

Servicekontor: 10.00 - 14.00

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra