Service- og informasjonsavdelingen


Ansvarsområde

  • Publikumsmottak og sentralbord
  • Informasjon og kommunikasjon, eksternt og internt
  • Dokumentforvaltning og arkiv
  • Politisk sekretariat og valgadministrasjon
  • IKT-drift og digitalisering
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Veiledning og saksbehandling

 

Ansatte

Ansatte service- og informasjonsavdelingen i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Mobil
Vivian Høsteng Avdelingsleder 92 01 93 49
Brit Resell Konsulent 90 62 90 27
Dag-Magnus Grønstrand IKT-konsulent 90 25 46 36
Janne Sunde IKT-ansvarlig 99 10 43 93
Kenneth Blåsberg IKT-konsulent 97 73 73 35
Marit Hafsås Konsulent 90 62 97 83
Per Ole Bratset Konsulent 90 02 57 69
Randi Mette Bakkebø Konsulent 90 59 57 26
Sigrun Rødset Informasjonsleder 91 72 98 94
Tina Olufsen Sentralbordoperatør 48 28 50 23

Kontaktinformasjon

Vivian Høsteng
leder for service- og informasjons- avdelingen
E-post

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra