Service- og informasjonsavdelingen

Ansvarsområde

* ekstern og intern informasjon og markedsføring
* sentralbord
* publikumsmottak
* formidling av brosjyrer og skjemaer
* veiledning
* saksbehandling
* postbehandling
* skanning og journalføring av brev
* arkiv
* sekretariat for alle politiske utvalg og eldreråd
* politiske valg (storting, fylkesting, kommunestyre mm)
* informasjonssikkerhet
* utvikling og drift av data og telekommunikasjon
* innkjøp og vedlikehold av IT maskinvare og nettverk

Ansatte service- og informasjonsavdelingen i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Mobil
Vivian Høsteng Avdelingsleder 906 32 482
Sigrun Rødset Informasjonsleder 917 29 894
Andrea Fivelstad Konsulent 906 80 597
Anne Cathrine Watten Konsulent 482 85 023
Anne Grete Rød Konsulent 906 29 783
Brit Resell Konsulent 906 29 027
Ida Solberg Fagleder for dokumentforvaltning og arkiv 906 32 482
Per Ole Bratset Konsulent 900 25 769
Per Ove Mæhle Bud
Randi Mette Bakkebø Konsulent 905 95 726
Tina Olufsen Sentralbordoperatør 482 85 023
Janne Sunde IKT-ansvarlig 991 04 393
Kenneth Blåsberg IKT-konsulent 977 37 335
Dag-Magnus Grønstrand IKT-konsulent 902 54 636

Kontaktinformasjon

Vivian Høsteng
leder for service- og informasjons- avdelingen
E-post
Mobil 906 32 482

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra