Service- og informasjonsavdelingen

LederJorunn Telstad - Klikk for stort bildeJorunn Telstad

Jorunn Telstad, avdelingsleder

Ansvarsområde

* ekstern og intern informasjon og markedsføring
* sentralbord
* publikumsmottak
* formidling av brosjyrer og skjemaer
* billettsalg til kino og kulturarrangement
* utleie av kommunale bygg, lokaler, møterom
* veiledning
* saksbehandling
* postbehandling
* scanning og journalføring av brev
* arkiv
* sekretariat for alle politiske utvalg og eldreråd
* politiske valg (storting, fylkesting, kommunestyre mm)
* informasjonssikkerhet
* utvikling og drift av data og telekommunikasjon
* innkjøp og vedlikehold av IT maskinvare og nettverk

Ansatte service- og informasjonsavdelingen i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon Mobil
Ann Jorun Ness Konsulent 71 69 91 25
Sigrun Rødset Informasjonsleder 71 69 90 19 917 29 894
Anne Grete Rød Konsulent 71 69 91 23
Sarah Margrethe Skjetne Lærling kontor/adm. 71 69 91 21
Anne Cathrine Watten Sentralbordoperatør 71 69 90 00
Tina Olufsen Sentralbordoperatør 71 69 90 00
Jorunn Telstad Avdelingsleder 71 69 90 10
Vivian Høsteng Arkivleder 71 69 91 22
Brit Resell Konsulent 71 69 90 09
Randi Mette Bakkebø Konsulent 71 69 91 24
Tove Røsdal Konsulent 71 69 90 08
Per Ove Mæhle Bud 71 69 90 12
Janne Sunde IKT-ansvarlig 71 69 90 05 991 04 393
Kenneth Blåsberg IKT-konsulent 469 13 502
Dag-Magnus Grønstrand IKT-konsulent 900 78 726
Ola Aasprang Lærling IKT 71 69 90 85 902 17 655

Kontaktinformasjon

Jorunn Telstad
avdelingsleder
E-post
Telefon 71 69 90 10

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra