Plan-, miljø- og næringstjenesten

Leder

Anne Guri Aase, plansjef (permisjon)
Harriet Berntsen, fungerende plansjef

 

Ansvarsområde

- fysisk planlegging (arealplaner)
- byggesaker
- næringsarbeid
- jordbruk og skogbruk
- naturforvaltning (vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark)
- vassdragsforvaltning
- forurensing og miljøvern
 

Ansatte i plan-, miljø- og næringstjenesten i Sunndal kommune
Navn (klikk for epost) Tittel Telefon
Berit Skjevling Arealplanlegger 901 13 194
Marit Ingrid Erstad Plankonsulent 900 71 155
Kristin Lilleeng Andersson Jordbruksrådgiver 900 82 677
Marit Hjellmo Fagkons. jordbruk 901 01 449
Tarald Thorshov Skogbruksrådgiver 971 48 338
Ester Aalbu Eriksen Rådgiver 900 74 130
Inger Helene Sira Prosjektleder 993 23 183
Tina Ness Byggesaksrådgiver 901 10 401
Leif Arne Mo Byggesaksrådgiver 901 03 441
Harriet Berntsen Fungerende plansjef 991 57 947

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra