Plan-, miljø- og næringstjenesten

Leder

Anne Guri Aase, plansjefAnne Guri Aase, plansjef - Klikk for stort bilde

Ansvarsområde

- fysisk planlegging (arealplaner)
- byggesaker
- næringsarbeid
- jordbruk og skogbruk
- naturforvaltning (vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark)
- vassdragsforvaltning
- forurensing og miljøvern

Ansatte i plan-, miljø- og næringstjenesten i Sunndal kommune
Navn (klikk for epost) Tittel Telefonnnr. Mobil
Anne Guri Aase Plansjef 71 69 92 35 918 05 950
Halvor Bakke Byggesaksrådgiver 71 69 92 44
Tina Ness Byggesaksrådgiver 71 69 92 40
Berit Skjevling Arealplanlegger 71 69 92 27
Marit Ingrid Erstad Plankonsulent 71 69 92 34 901 19 113
Kristin Lilleng Andersson Jordbruksrådgiver 71 69 92 32
Marit Hjellmo Fagkons. jordbruk 71 69 92 41
Tarald Thorshov Skogbruksrådgiver 71 69 92 39 971 48 338
Ester Aalbu Eriksen Rådgiver 71 69 90 03 900 41 458
Michael Puffer Prosjektleder 71 69 92 45
Leif Arne Mo Byggesaksrådgiver 71 69 92 36 920 36 420

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra