Plan-, miljø- og næringsavdelingen

Ansvarsområde

- fysisk planlegging (arealplaner)
- byggesaker
- næringsarbeid
- jordbruk og skogbruk
- naturforvaltning (vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark)
- vassdragsforvaltning
- forurensning og miljøvern
 

Ansatte i plan-, miljø- og næringstjenesten i Sunndal kommune
Navn (klikk for epost) Tittel Telefon
Anne Guri Aase Plansjef 918 05 950
Berit Skjevling Arealplanlegger 901 13 194
Tore Rødseth Ulvund Fagkons. jordbruk 901 01 449
Tarald Thorshov Skogbruksrådgiver 971 48 338
Inger Helene Sira Prosjektleder 993 23 183
Tina Ness Byggesaksrådgiver 901 10 401
Leif Arne Mo Byggesaksrådgiver 901 03 441

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra