Plan-, miljø- og næringsavdelingen

Ansvarsområde

- fysisk planlegging (arealplaner)
- byggesaker
- næringsarbeid
- jordbruk og skogbruk
- naturforvaltning (vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark)
- vassdragsforvaltning
- forurensning og miljøvern
 

Ansatte i plan-, miljø- og næringstjenesten i Sunndal kommune
Navn (klikk for epost) Tittel Telefon
Anne Guri Aase Plansjef 91 80 59 50
Berit Skjevling Arealplanlegger 90 11 31 94
Tore Rødseth Ulvund Fagkons. jordbruk 90 10 14 49
Tarald Thorshov Skogbruksrådgiver 97 14 83 38
Inger Helene Sira Prosjektleder 99 32 31 83
Tina Ness Byggesaksrådgiver 90 11 04 01
Leif Arne Mo Byggesaksrådgiver 90 10 34 41

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra