Plan-, miljø- og næringsavdelingen

Ansvarsområde

- fysisk planlegging (arealplaner)
- byggesaker
- næringsarbeid
- jordbruk og skogbruk
- naturforvaltning (vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark)
- vassdragsforvaltning
- forurensning og miljøvern
 

Ansatte i plan-, miljø- og næringstjenesten i Sunndal kommune
Navn (klikk for epost) Tittel Telefon
Berit Skjevling Arealplanlegger 90 11 31 94
Inger Helene Sira Konst. plansjef og prosjektleder 99 32 31 83
Khalil Abouzari Byggesaksrådgiver 90 11 04 01
Leif Arne Mo Byggesaksrådgiver 90 10 34 41
Line Nygård Klima- og miljørådgiver 90 40 87 90
Tarald Thorshov Skogbruksrådgiver 97 14 83 38
Tore Rødseth Ulvund Fagkons. jordbruk 90 10 14 49

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra