Personalavdelingen

Ansvarsområde

- overordnet personalforvaltning
- kompetanseutvikling
- organisasjonsutvikling
- helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- pensjon, forsikring og sykelønnsordninger
- lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
- permisjonsordninger
- rekruttering
- personalarkiv

Ansatte personalavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Kirsti Hammervold Angelhus Personalsjef 992 25 858
Eli Nordvik Mæhle Lønnskonsulent 900 32 508
Karen Helga Hunnes Personalkonsulent 900 41 494
Liv Ingrid Horvli Personalrådgiver 900 62 353

Kontaktinformasjon

Kirsti Hammervold Angelhus
Personalsjef
E-post
Mobil 992 25 858

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra