Personalavdelingen

Leder

Kirsti Hammervold Angelhus, personalsjef

Ansvarsområde

- overordnet personalforvaltning
- kompetanseutvikling
- organisasjonsutvikling
- helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- pensjon, forsikring og sykelønnsordninger
- lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
- permisjonsordninger
- rekruttering
- personalarkiv

Ansatte personalavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Kirsti Hammervold Angelhus Personalsjef 992 25 858
Karen Helga Hunnes Personalkonsulent 900 41 494
Eli Nordvik Mæhle Lønnskonsulent 900 32 508

Kontaktinformasjon

Kirsti Hammervold Angelhus
Personalsjef
E-post
Mobil 992 25 858

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra