Personalavdelingen

Leder

Ildri Solbakk, personalsjef

Ansvarsområde

- overordnet personalforvaltning
- kompetanseutvikling
- organisasjonsutvikling
- helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- pensjon, forsikring og sykelønnsordninger
- lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
- permisjonsordninger
- rekruttering
- personalarkiv

Ansatte personalavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Ildri Solbakk Personalsjef 906 66 842
Audhild Tundal Personalkonsulent 900 62 349
Karen Helga Hunnes Personalkonsulent 900 41 494
Eli Nordvik Mæhle Lønnskonsulent 900 32 508
Linda Olsen Lønnskonsulent 900 62 353

Kontaktinformasjon

Ildri Solbakk
Personalsjef
E-post
Mobil 906 66 842

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra