Personalavdelingen

LederIldri Solbakk, personalsjef - Klikk for stort bilde

Ildri Solbakk, personalsjef

Ansvarsområde

- overordnet personalforvaltning
- kompetanseutvikling
- organisasjonsutvikling
- helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- pensjon, forsikring og sykelønnsordninger
- lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
- permisjonsordninger
- rekruttering
- personalarkiv

Ansatte personalavdelingen i Sunndal kommune Ansatte personalavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon arbeid Mobil
Ildri Solbakk Personalsjef 71 69 90 82 906 66 842
Audhild Tundal Personalkonsulent 71 69 90 88
Karen Helga Hunnes Personalkonsulent 71 69 90 80

Kontaktinformasjon

Ildri Solbakk
Personalsjef
E-post
Telefon 71 69 90 80
Mobil 906 66 842

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra