Organisasjons- og personalavdelingen

Ansvarsområde

  • overordnet personalforvaltning
  • kompetanseutvikling
  • organisasjonsutvikling
  • helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • pensjon, forsikring og sykelønnsordninger
  • lønnsforhandlinger og tariffspørsmål
  • permisjonsordninger
  • rekruttering
  • personalarkiv

 

Ansatte personalavdelingen i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Merete Storholt Linseth Organisasjons- og personalsjef 99 79 58 38
Eli Nordvik Mæhle Lønnskonsulent 90 03 25 08
Karen Helga Hunnes Personalkonsulent 90 04 14 94
Liv Ingrid Horvli Personalrådgiver 90 06 23 53

Kontaktinformasjon

Merete Storholt Linseth
organisasjons- og personalsjef
E-post
Mobil 997 95 838

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra