Kulturtjenesten

Ansvarsområde

- kino
- Sunndal kulturhus m/galleri Barbara
- utleie av møterom på kulturhuset
- utleie av torgplass
- bibliotek
- Sunndal kulturskole
- kulturvern
- Sunndal svømmehall
- idrettshall
- Sande stadion
- kunst- og kulturformidling
- idrett og friluftsliv
- lag og organisasjoner
- barne- og ungdomsarbeid
- Sunndal ungdomssenter
- ungdommens kommunestyre
- tilskuddsordninger til allment kulturarbeid

Ledere kulturtjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Avdeling Telefon
Ole Magne Ansnes Kultursjef Kulturtjenesten 975 95 148
Ingemar Andersson Rektor Sunndal kulturskole 901 32 760
Steinar Husby Avdelingsleder Sunndal kulturhus 905 88 438
Siv-Grete Sponås Avdelingsleder Idrett 958 45 789
Lina Engelsrud Biblioteksjef Bibliotek 930 35 070
Kjersti Ramsøy-Halle Avdelingsleder Ungdom 916 02 507

Kontaktinformasjon

Ole Magne Ansnes
Kultursjef
E-post
Mobil 975 95 148

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra