Kulturtjenesten

Ansvarsområde

 • kino
 • Sunndal kulturhus m/galleri Barbara
 • utleie av møterom på kulturhuset
 • utleie av torgplass
 • bibliotek
 • Sunndal kulturskole
 • kulturvern
 • Sunndal svømmehall
 • idrettshall
 • Sande stadion
 • kunst- og kulturformidling
 • idrett og friluftsliv
 • lag og organisasjoner
 • barne- og ungdomsarbeid
 • Sunndal ungdomssenter
 • ungdommens kommunestyre
 • tilskuddsordninger til allment kulturarbeid


Ledere i kulturtjenesten

Ledere kulturtjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Avdeling Telefon
Ole Magne Ansnes Kultursjef Kulturtjenesten 97 59 51 48
Ingemar Andersson Rektor Sunndal kulturskole 90 13 27 60
Marit Hjellmo avd.leder idrett Kulturtjenesten 47 02 41 89
Steinar Husby Avdelingsleder Sunndal kulturhus 90 58 84 38
Lina Engelsrud Biblioteksjef Bibliotek 93 03 50 70
Kjersti Ramsøy-Halle Avdelingsleder Ungdom 91 60 25 07

Kontaktinformasjon

Ole Magne Ansnes
Kultursjef
E-post

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra