Innvandrertjenesten

LederBente Mosbakk, sjef for innvandrertjenesten - Klikk for stort bilde

Bente Mosbakk, sjef for innvandrertjenesten

Ansvarsområde

Asylsøkere, bosatte flyktninger og andre over 16 år med rett til grunnskoleopplæring.

Innvandrertjenestens mål er gjennom samarbeid å yte tjenester til beste for både brukere og lokalsamfunn.

Organisering innvandrertjenesten pr. november 2016 - Klikk for stort bilde

Avdelingsledere innvandrertjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon Mobil
Bente Mosbakk Sjef innvandrertjenesten 71 69 92 81 908 69 503
Gøril Skeie Rektor Sunndal voksenopplæring 71 69 92 82
May Jorid Strand Flyktningkonsulent 71 69 92 84 916 12 914
Tore Vaagen Leiar asylsøkjarmottak 71 69 93 02 900 61 755
Øystein Rolandsen Leder EM-avdeling Tredalsvn. 71 69 92 95
Berit Aasen Styrar Bikuben barnehage 71 69 93 08
Kari Linseth Programansvarleg introduksjonsordninga 71 69 92 83
Vakttelefon EM-asylmottaket 992 92 817
Avdelingsledere innvandrertjenesten i Sunndal kommune

Kontaktinformasjon

Bente Mosbakk
Sjef for innvandrertjenesten
E-post
Telefon 71 69 92 80
Mobil 908 69 503

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

 Besøksadresse:

Nordmørsveien 3, Sunndalsøra