Innvandrertjenesten

Ansvarsområde

Asylsøkere, bosatte flyktninger og andre over 16 år med rett til grunnskoleopplæring.

Innvandrertjenestens mål er gjennom samarbeid å yte tjenester til beste for både brukere og lokalsamfunn.

Avdelingsledere innvandrertjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Laila Almhjell-Ims Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 95 52 62 30
May Jorid Strand Flyktningkonsulent 91 61 29 14
Kari Linseth Programansvarleg introduksjonsordninga 91 00 68 56

Kontaktinformasjon

Laila Almhjell-Ims
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring
E-post
Mobil 955 26 230

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsvegen 3, Sunndalsøra