Innvandrertjenesten

Leder

Bente Mosbakk, sjef for innvandrertjenesten

Ansvarsområde

Asylsøkere, bosatte flyktninger og andre over 16 år med rett til grunnskoleopplæring.

Innvandrertjenestens mål er gjennom samarbeid å yte tjenester til beste for både brukere og lokalsamfunn.

Organisering innvandrertjenesten pr. november 2016 - Klikk for stort bilde

Navn / E-post Tittel Telefon
Bente Mosbakk Sjef innvandrertjenesten 908 69 503
Gøril Skeie Rektor Sunndal voksenopplæring 992 38 125
May Jorid Strand Flyktningkonsulent 916 12 914
Kari Linseth Programansvarleg introduksjonsordninga 910 06 856

Kontaktinformasjon

Bente Mosbakk
Sjef for innvandrertjenesten
E-post
Mobil 908 69 503

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsveien 3, Sunndalsøra