Innvandrertjenesten

Leder

Bente Mosbakk, sjef for innvandrertjenesten

Ansvarsområde

Asylsøkere, bosatte flyktninger og andre over 16 år med rett til grunnskoleopplæring.

Innvandrertjenestens mål er gjennom samarbeid å yte tjenester til beste for både brukere og lokalsamfunn.

Organisering innvandrertjenesten pr. november 2016 - Klikk for stort bilde

Avdelingsledere innvandrertjenesten i Sunndal kommune
Navn / E-post Tittel Telefon
Bente Mosbakk Sjef innvandrertjenesten 908 69 503
Laila Almhjell-Ims Rektor Sunndal voksenopplæring 955 26 230
May Jorid Strand Flyktningkonsulent 916 12 914
Kari Linseth Programansvarleg introduksjonsordninga 910 06 856

Kontaktinformasjon

Bente Mosbakk
Sjef for innvandrertjenesten
E-post
Mobil 908 69 503

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsveien 3, Sunndalsøra