Helsetjenesten

Ansvarsområde

* kommunal legetjeneste
* svangerskapsomsorg
* helsestasjon 0-5 år
* skolehelsetjenesten
* helsestasjon for ungdom
* kommunepsykolog
* smittevernarbeid og reisevaksinasjon
* fysioterapi
* Frisklivssentral og folkehelsearbeid
* miljøretta helsevern
* Sunndal Distriktsmedisinske Senter

Ledere og ansatte helsetjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon
Britt Iren Bæverfjord Helsesjef 950 81 824
Liv Marit Møllenes Saksbehandler 902 60 215
Svein Anders Grimstad Kommuneoverlege/ Smittevernlege
Grete Erlien Jordmor 905 15 049
Hildegunn Ruste Ledende helsessykepleier 948 44 346
Målfrid Rakstang Rød Sjefsfysioterapeut 906 35 982
Mariann Meisal Psykisk helsearbeid 901 23 516
Frode Neergaard Psykolog

Kontaktinformasjon

Britt Iren Bæverfjord
Helsesjef
E-post
Mobil 950 81 824

Adresse

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra