Helsetjenesten

Ansvarsområde

* kommunal legetjeneste
* svangerskapsomsorg
* helsestasjon 0-5 år
* skolehelsetjenesten
* helsestasjon for ungdom
* kommunepsykolog
* smittevernarbeid og reisevaksinasjon
* fysioterapi
* habiliteringstjenesten

Ledere og ansatte helsetjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon
Britt Iren Bæverfjord Helsesjef 95 08 18 24
Frode Neergaard Psykolog
Grete Erlien Jordmor 90 51 50 49
Hildegunn Ruste Ledende helsessykepleier 94 84 43 46
Ingrid Husdal Dørum Sjefsfysioterapeut 90 63 59 82
Kristin Ruud Avdelingsleder habiliteringstjenesten 95 23 20 60
Liv Marit Møllenes Saksbehandler 90 26 02 15
Mariann Meisal Psykisk helsearbeid 90 12 35 16
Rikke Schawbe Øye Avdelingsleder habiliteringstjensten 90 15 31 86
Siw Helgadottir Teksum Avdelingsleder habilitieringstjenesten 90 09 16 37
Svein Anders Grimstad Kommuneoverlege/ Smittevernlege

Kontaktinformasjon

Britt Iren Bæverfjord
Helsesjef
E-post
Mobil 950 81 824

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Nordmørsvegen 3, Sunndalsøra