Helsetjenesten

Ansvarsområde

* kommunal legetjeneste
* svangerskapsomsorg
* helsestasjon 0-5 år
* skolehelsetjenesten
* helsestasjon for ungdom
* kommunepsykolog
* smittevernarbeid og reisevaksinasjon
* fysioterapi
* Frisklivssentral og folkehelsearbeid
* miljøretta helsevern
* Sunndal Distriktsmedisinske Senter

Ledere og ansatte helsetjenesten i Sunndal kommune
Navn / Epost Tittel Telefon
Britt Iren Bæverfjord Helsesjef 950 81 824
Liv Marit Møllenes Saksbehandler 902 60 215
Svein Anders Grimstad Kommuneoverlege/ Smittevernlege
Grete Erlien Jordmor 905 15 049
Hildegunn Ruste Ledende helsessykepleier 948 44 346
Mariann Meisal Psykisk helsearbeid 901 23 516
Frode Neergaard Psykolog

Kontaktinformasjon

Britt Iren Bæverfjord
Helsesjef
E-post
Mobil 950 81 824

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Nordmørsveien 3, Sunndalsøra