Helse- og omsorgstjenesten

Leder

Anne Berit Vullum, helse- og omsorgssjef

Ansvarsområde

- kommunens sykehjem (Sunndal helsetun)
- kortidsavdeling
- øyeblikkelig-hjelp-seng
- hjemmetjenester
- tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming
- dagtilbud til brukere med spesielle hjelpetilbud

Ledere i pleie- og omsorgstjenesten
Navn/E-post Stilling Avdeling Telefon
Anne Berit Vullum Helse- og omsorgssjef Adm. 901 48 016
Evy Austad Rådgiver Adm. 901 68 533
Gunn Inger Lie Rådgiver Adm. 481 74 406
Gunn Inger Lie Avd. sykepleier Korttidsavdelingen 901 58 628
Trine Aasen Avd. sykepleier Avdeling A 901 46 501
Janne Grendstad Avd. sykepleier Avdeling C 901 46 477
Siril Hollingen Avd. sykepleier Avdeling D 901 45 971
Lajla Wennevold Avdelingsleder Habilitering 900 91 637
Kristin Ruud Avdelingsleder Habilitering 907 39 124
Anne Karin Wennevold Kjøkkensjef Kjøkkenet 901 59 680
Christina Ødegaard Avd. sykepleier Sone 1, hjemmetj. 901 70 599
Ingeborg Smistad Avd. sykepleier Sone 2, hjemmetj. 901 67 096
Tone Marit Hyldbakk Avdelingsleder Fagavdelingen, 901 78 403

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra