Helse- og omsorgstjenesten

Ansvarsområde

- kommunens sykehjem (Sunndal helsetun)
- korttidsavdeling
- øyeblikkelig-hjelp-seng
- hjemmetjenester
- tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming
- dagtilbud til brukere med spesielle hjelpetilbud

Ledere i pleie- og omsorgstjenesten
Navn/E-post Stilling Avdeling Telefon
Anne Berit Vullum Helse- og omsorgssjef Administrasjon 901 48 016
Evy Austad Rådgiver Administrasjon 901 68 533
Gunn Inger Lie Avd. sykepleier Korttidsavdelingen 901 58 628
Trine Aasen Avd. sykepleier Avdeling A 901 46 501
Marie Annie Wilhelmsen Avd. sykepleier Avdeling B 901 46 544
Janne Grendstad Avd. sykepleier Avdeling C og E 901 46 477
Siril Hollingen Avd. sykepleier Avdeling D 901 45 971
Kristin Ruud Avdelingsleder Habilitering 907 39 124
Rikke Schwabe Øie Avdelingsleder Habilitering 901 53 186
Siw Teksum Avdelingsleder Habilitering 900 91 637
Anne Karin Wennevold Kjøkkensjef Kjøkkenet 901 59 680
Christina Ødegaard Avd. sykepleier Sone 1, hjemmetj. 901 70 599
Ingeborg Smistad Avd. sykepleier Sone 2, hjemmetj. 901 67 096
Tone Marit Hyldbakk Avdelingsleder Fagavdelingen 901 78 403

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Anne Berit Vullum
Helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 901 48 016

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra