Helse- og omsorgstjenesten

Ansvarsområde

- kommunens sykehjem (Sunndal helsetun)
- korttidsavdeling
- øyeblikkelig-hjelp-seng
- hjemmetjenester
- tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming
- dagtilbud til brukere med spesielle hjelpetilbud

Ledere i pleie- og omsorgstjenesten
Navn/E-post Stilling Avdeling Telefon
Anne Berit Vullum Helse- og omsorgssjef Administrasjon 90 14 80 16
Elfrid Sundqvist Jurist Administrasjon 90 19 50 12
Evy Austad Rådgiver Administrasjon 90 16 85 33
Gunn Heidi Ansnes Avd. sykepleier Korttidsavdelingen 90 15 86 28
Trine Aasen Avd. sykepleier Avdeling A 90 14 65 01
Marie Annie Wilhelmsen Avd. sykepleier Helsetunet bofelleskap og Sone 3 90 14 65 44
Vibeke Dørhellen Tangen Avd. sykepleier Avdeling C 95 16 36 33
Siril Hollingen Avd. sykepleier Avdeling D 90 14 59 71
Stine Nordvik Avd. sykepleier Avdeling E og Prestjordet 90 14 64 47
Anne Karin Wennevold Kjøkkensjef Kjøkkenet 90 15 96 80
Ingeborg Smistad Avd. sykepleier Sone 1 og 2, hjemmetj. 90 16 70 96
Lisa Hersel Ass. avd. sykepleier Sone 1 og 2, hjemmetj. 90 17 05 99
Tone Marit Hyldbakk Avdelingsleder Fagavdelingen 90 17 84 03
Ragnhild Aarflot Rådgiver Administrasjon 48 23 55 33

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon
på Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer er
Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

Anne Berit Vullum
Helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 901 48 016

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra