Helse- og omsorgstjenesten

Ansvarsområde

- kommunens sykehjem (Sunndal helsetun)
- korttidsavdeling
- øyeblikkelig-hjelp-seng
- hjemmetjenester
- tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming
- dagtilbud til brukere med spesielle hjelpetilbud

Ledere i pleie- og omsorgstjenesten
Navn/E-post Stilling Avdeling Telefon
Anne Berit Vullum Helse- og omsorgssjef Administrasjon 90 14 80 16
Evy Austad Rådgiver Administrasjon 90 16 85 33
Gunn Inger Lie Avd. sykepleier Korttidsavdelingen 90 15 86 28
Trine Aasen Avd. sykepleier Avdeling A 90 14 65 01
Marie Annie Wilhelmsen Avd. sykepleier Avdeling B 90 14 65 44
Janne Grendstad Avd. sykepleier Avdeling C og E 90 14 64 47
Siril Hollingen Avd. sykepleier Avdeling D 90 14 59 71
Anne Karin Wennevold Kjøkkensjef Kjøkkenet 90 15 96 80
Christina Ødegaard Avd. sykepleier Sone 1, hjemmetj. 90 17 05 99
Ingeborg Smistad Avd. sykepleier Sone 2, hjemmetj. 90 16 70 96
Tone Marit Hyldbakk Avdelingsleder Fagavdelingen 90 17 84 03

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Anne Berit Vullum
Helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 901 48 016

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra