Avdeling for samfunnsutvikling

Ansvarsområde

- fysisk planlegging (arealplaner)
- byggesaker
- næringsarbeid
- jordbruk og skogbruk
- naturforvaltning (vilt og fisk, motorisert ferdsel i utmark)
- vassdragsforvaltning
- forurensning og miljøvern
 

Ansatte i avdeling for samfunnsutvikling i Sunndal kommune
Navn (klikk for epost) Tittel Telefon
Bjørn Steinland Konst. leder 91 54 43 49
Berit Skjevling Arealplanlegger 90 11 31 94
Frank Fredsvold Byggesaksrådgiver 90 13 45 20
Inger Helene Sira Prosjektleder 99 32 31 83
Khalil Abouzari Byggesaksrådgiver 90 11 04 01
Line Nygård Klima- og miljørådgiver 90 40 87 90
Tarald Thorshov Skogbruksrådgiver 97 14 83 38
Tore Ulvund Fagkonsulent jordbruk 90 10 14 49

Kontaktinformasjon

Inger Helene Sira
lokal koordinator
E-post
Mobil 993 23 183

konst. plansjef

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra