Oria

Oria er Nasjonalbiblioteket sin katalog over trykte og digitale samlingar. Søket kan utvidast til å omfatte norske fagbibliotek.

Eksemplar merka Depotbiblioteket er fjernlånseksemplar. Privatpersonar kan be sitt lokale bibliotek om å tinge fjernlån for seg. Samlinga til Depotbiblioteket er òg tilgjengeleg for lånarar med Nasjonalt lånekort i Biblioteksøk.