Om biblioteket

Biblioteket er eit gratis, offentleg tilbod som er tilgjengeleg for alle.

Sunndal folkebibliotek tilbyder eit mangfald av kunnskap og opplevingar – ein møteplass på tvers av alder, kjønn og sosial tilhøyrsle. Biblioteket ligg sentralt på Sunndalsøra med Øratorget, Sunndal kulturhus og Sunndal rådhus som nærmaste grannar. Her er det:

  • Gangavstand frå busshaldeplass
  • Gratis parkering
  • Fleire kulturtilbod like ved
  • Bygninga er tilrettelagt for rullestolbrukarar
  • Parkeringsplass for fysisk helsehemma inne på Øratorget

Du kan låne bøker, filmar, magasin/tidsskrift, lese og studere, nytte trådlaust nettverk, deltake på arrangement og mykje anna hjå biblioteket – heilt gratis.

Sunndal folkebibliotek skal ha til oppgåve å fremje opplysing, utdanning og annan kulturell verksemd, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre media til disposisjon for alle som bur i landet.

Folkebiblioteka skal vere ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt.

(jf. Lov om folkebibliotek (2014))

Kontaktinformasjon

Sunndal folkebibliotek
E-post
Telefon 90 13 57 85
Tore Vaagen
Bibliotekassistent
E-post
Kristin Reitan
Barne- og ungdomsbibliotekar
E-post
Oddrun Marit Bruseth
Bibliotekassistent
E-post
Mobil 97 69 72 77
Oda Fløystad
Bibliotekar
E-post