Hittegods

Det kan vere fort gjort å gløyme lånekortet sitt i utlånsautomane. Dei attgløymte lånekorta blir sendt per post til den adressa som er registrert på lånekortet.

Anna hittegods

Har du gløymt noko anna på Sunndal folkebibliotek? Alt av hittegods vi finn samlar vi bak skranken. Kontakt dei tilsette eller send oss ein e-post.