Lovdata Pro

På biblioteket får du tilgang til Lovdata Pro. Dette er ein eigen bibliotekversjon som innheld dei same rettkjeldene som fullversjonen, men utan personlege arbeidsverktøy. Som brukar av denne versjonen treng du difor ikkje registrere deg som personleg brukar.

Du får berre tilgang i biblioteklokalet.

Lovdata Pro