Filmbib

Alle med Nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan sjå kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strøymetenesta Filmbib. Du loggar deg inn med lånekortnummer og pin-kode som du får på biblioteket. Alle filmane du finn her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordninga for film. Ordninga blir administrert av Norsk filminstitutt på oppdrag frå Kulturdepartementet og er oppretta for å bidrage til breidde og kvalitet i filmtilbodet, for vaksne og born, og stimulere filmkulturen i Noreg.

 

Korleis fungerer Filmbib?

Du får gratis tilgang med Nasjonalt lånekort. Du loggar på med ditt lånekortnummer og pin-kode som du får frå ditt bibliotek. Filmbib er òg tilgjengeleg på mobile einingar. Last gjerne ned Filmbib som app til IOS eller Android.

 

Kva for filmar finn du i Filmbib?

Du kan sjå kortfilmar og dokumentarar av nyare dato, men òg fleire filmar som går tilbake i tid. Filmbib har ei unik samling av filmar for både born og vaksne: animasjonsfilmar, eksperimentelle filmar og humoristiske korte historier. Her er òg historisk interessante, engasjerande og samfunnsaktuelle dokumentarar og mykje meir.

Sjå innom Filmbib ofte – det blir stadig lagt filmar til i tenesta.

 

Les meir om vilkår for bruk.