Digitale fagtidsskrift

Idunn er Universitetsforlaget sin digitale plattform for fag- og forskingstidsskrift og ope tilgjengelege (open access) forskingsbøker. Her kan du søke og lese i over 32 000 kvalitetssikra tidsskriftartiklar og bokkapittel innanfor ei rekke fagområde. Nye artiklar, utgåver, tidsskrift og bøker blir fortløpande lagt til.