Avistenesta

I Nasjonalbiblioteket sitt nettbibliotek kan du finne ei omfattande avissamling. Samlinga er so godt som komplett frå 1763 og fram til i dag, huser ca. 50.000 bind og innheld både riksaviser og lokalaviser.

 

Pr. i dag er det fire ulike alternativ for å tinge avismateriale:

  1. Tilgang i norske bibliotek. Då får du tilgang ved å bruke ein av dei offentlege datamaskinene til biblioteket.
  2. Papirutskrift. 
  3. Digital fil frå scanna materiale.
  4. Avfotografering av originalavisa.

 

Informasjonsside om reglar knytt til å tinge aviser frå Najsonalbiblioteket