Ansattoversikt


Kommunalteknisk tjeneste

Ansatte i avdelingen Kommunalteknisk tjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Økonomikonsulent 900 39 875
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 982 10 382
Formann verksted 915 63 976
Varabrannsjef/feiermester 416 93 988
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Feier 917 40 127
Formann park 906 37 385
Teknisk sjef 907 22 223
Eilif Lervik
Feiersvenn / feiing og tilsyn 468 33 985
Oppsynsmann vann og avløp 913 86 294
Leder oppmåling 993 49 854
Teknisk planlegger 908 90 177
Ingeniør kart/oppmåling 947 90 849