Ansattoversikt


Kommunalteknisk tjeneste

Ansatte i avdelingen Kommunalteknisk tjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Økonomikonsulent 900 39 875
Formann verksted 915 63 976
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Formann park 906 37 385
Teknisk sjef 907 22 223
Eilif Lervik
Oppsynsmann vann og avløp 913 86 294
Leder oppmåling 993 49 854
Teknisk planlegger 908 90 177
Ingeniør kart/oppmåling 947 90 849