Ansattoversikt


Kommunalteknisk tjeneste

Ansatte i avdelingen Kommunalteknisk tjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 997 77 830
Økonomikonsulent 900 39 875
Formann verksted 915 63 976
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Formann park 906 37 385
Oppsynsmann vann og avløp 913 86 294
Leder oppmåling 993 49 854
teknisk planlegger 908 90 177
Ingeniør kart/oppmåling 947 90 849