Ansattoversikt


Tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 997 77 830
Økonomikonsulent 476 67 137
Formann verksted 915 63 976
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Teknisk sjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Formann park 906 37 385
Vedlikeholdsleder 911 14 777
Renholdsleder 482 54 510
Oppsynsmann vann og avløp 913 86 294
Formann 917 61 082
teknisk planlegger 908 90 177
prosjekt- og byggeleder 414 42 900
Formann 911 14 782