Ansattoversikt


Grunnskoletjenesten

Ansatte i avdelingen Grunnskoletjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder i grunnskoletjenesten 996 37 279
Rådgiver 915 71 976

Arbeidstid: mandag - onsdag 08 - 14

Skolesjef 970 32 471
Gerd Anne Bråttvik
Prosjektmedarbeider Newton Sunndal 902 35 488
Rådgiver Grunnskoletjenesten 997 95 838