Ansattoversikt


Plan-, miljø- og næringstjenesten

Ansatte i avdelingen Plan-, miljø- og næringstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 918 05 950
Anne Guri Aase
rådgiver 900 74 130
Prosjektleder 993 23 183
byggesaksrådgiver 901 03 441
byggesaksrådgiver 901 10 401
Folkehelsekoordinator/Leder for Distriktsmedisinsk Senter 902 48 841
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338
rådgiver 901 01 449