Ansattoversikt


Avdeling for samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Avdeling for samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
byggesaksrådgiver 901 10 401
Byggesaksrådgiver 482 68 804
lokal koordinator 993 23 183

konst. plansjef

klima- og miljørådgiver 904 08 790
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338
rådgiver 901 01 449