Ansattoversikt


Plan-, miljø- og næringstjenesten

Ansatte i avdelingen Plan-, miljø- og næringstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
jordbruksrådgiver 900 82 677
rådgiver 900 74 130
Plankonsulent 900 71 155
byggesaksrådgiver 901 03 441
byggesaksrådgiver 901 10 401
Prosjektleder 993 23 183
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338
rådgiver 901 01 449