Ansattoversikt


Plan-, miljø- og næringstjenesten

Ansatte i avdelingen Plan-, miljø- og næringstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
plankonsulent 901 10 401
Plansjef 71 69 90 00 918 05 950
Anne Guri Aase
jordbruksrådgiver 900 82 677
rådgiver 900 74 130
Plankonsulent 900 71 155
Fagkonsulent jordbruk 901 01 449 901 01 449
byggesaksrådgiver 901 03 441
Prosjektleder 993 23 183
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338