Ansattoversikt


Helse- og omsorgstjenesten

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Det er ingen betjent resepsjon på
Sunndal helsetun. 
Gjeldende telefonnummer
er derfor Sunndal kommunes sentralbord.

Ønsker du informasjon om
helse- og omsorgstjenester,
ta kontakt med tildelingsenheten.

974 29 624
911 14 781
900 16 388
913 86 313
Ergoterapeut 951 60 108
demenskoordinator 916 68 915
Kreftkoordinator 469 31 701
Avdelingsleder fagavdelingen 901 78 403

Leder tildelingsenheten
Leder koordinerende enhet

Avdelingssykepleier E og Prestjordet 901 46 447
902 04 783
902 13 894
902 14 354
902 11 566
901 46 447
902 13 653
Helse- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum