Ansattoversikt


Ledergruppa

Ansatte i avdelingen Ledergruppa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 955 26 230
Kultursjef 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Skolesjef 970 32 471
Gerd Anne Bråttvik
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Kommunedirektør 957 52 507
Randi Dyrnes
Assisterende kommunedirektør 915 44 349
Bjørn Flemmen Steinland
Sjef for NAV Indre Nordmøre 482 20 439

55 55 33 33

Anne Kari Grimstad
Teknisk sjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Personalsjef 997 95 838
Barnehagesjef 906 57 095
Mona Reinset
Helse- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum