SFO høsten 2020 - påmeldingsfrist 10. mai

Frist for påmelding til SFO for høstsemesteret 2020 er 10. mai

Kulturtilskudd for 2020 fordelt

Teknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 29. april fordeling av kulturtilskot for 2020. Over 1,2 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.  

Gjenåpning av skolene 1.4. trinn og SFO

  Skolene i Sunndal kommune gjenåpnes for 1.- 4. trinn og SFO fra mandag 27.04.20. Undervisningstida og skoleskyss vil gå som normalt. SFO vil ha litt redusert åpningstid, fra kl. 08.00 til 15.30, i de to første ukene

Sunndal kulturskole gjenåpner undervisninga gradvis fra mandag 27. april

  Sunndal kulturskole har de siste ukene praktisert nettundervisning med elevene. Fra 27. april vil kulturskolen starte gradvis gjenåpning av fysisk undervisning. Det gjelder i første omgang en-til-en undervisning i musikk og noe få smågrupper med maks 5 deltakere (avhengig av størrelse på lokaler og interne renholdsrutiner). 

Informasjon til foreldre med barn i skolen i Sunndal kommune

  27. april gjenåpnes skolen, i første omgang for 1.-4. klasse og SFO. Her er litt informasjon til foreldre.

Generelt bålbrenningsforbud fra 15. april

I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålbrenningsforbud uten tillatelse fra kommunen.

Gjenåpning av barnehager fra 21. april

Sunndal kommune har besluttet at barnehagene åpnes tirsdag 21. april. Det er nødvendig med en ekstra dag for å kvalitetssikre og implementere de nye smittevernrutinene.

Hvordan takle koronabekymringer?

Ressurspersoner i psykisk helse, NAV og PPT  har gode råd for håndtering av bekymring, stress og usikkerhet i disse uvanlige tider.

NAV Sunndal tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp

DIGISOS, en nasjonal løsning for søknad om sosialhjelp, er nå tilgjengelig i NAV Sunndal. Det er NAV Sunndal,  NAV Surnadal og NAV Tingvoll, som sammen med IKT-samarbeidet IKT Orkide, har fått på plass løsningen.

Informasjon til barn og unge: Trenger du noen å prate med om det som skjer?

I Sunndal kommune er det flere som jobber for at alle barn og unge skal ha noen å snakke med nå når det virker som om alt bare handler om koronavirus.  Her er ei oppfordring til barn og unge om å ta kontakt: