Sunndal kommune vinner av bosettings- og integreringsprisen 2020

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kunngjorde i dag vinneren av årets bosettings- og integreringspris. Sunndal kommune vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, og er en kommune og et lokalsamfunn som har gjort en solid innsats over lang tid, sa juryen i sin begrunnelse.

Skatteetaten tar over skatteoppkreveroppgavene 01.11.20

  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Informasjon om tømmekalender fra ReMidt

Leter du etter tømmekalenderen ? Tømmekalenderen trykkes ikke lenger opp for hele kommunen i den formen vi har hatt tidligere. Du må nå gå inn på ReMidt sin nettside for å finne tømmekalenderen din. Velger du SMS-varsel, får du varsel før hver tømming.

Årsmelding for Sunndal kommune 2019

Sunndal kommunestyre vedtok 16. juni årsmelding for Sunndal kommune for 2019. I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt. Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon.  

Kantslått langs kommunale veger

  Formannskapet vedtok høsten 2019, i forbindelse med behandling av budsjett 2020, verbalforslag om redusert kantslått, etter forslag fra MDG, Arbeiderpartiet og SV. I forslaget bes det om at kantslått og annen slått langs kommunale veger og på kommunal eiendom begrenses for å sikre blomstring av villblomster og bedre forholdene for insekter. Tekniske tjenester følger dette opp i gjennomføring av kantslått, men det er også andre hensyn som må tas i drifting av veger.  

Håndter hageavfallet riktig – og unngå at fremmede arter sprer seg i naturen

  Det er forbudt å kaste hageavfall i naturen. Dersom jord og hageavfall kastes over gjerdet, hjelper vi fremmede plantearter og brunsneglen med å spre seg i rekordfart, samtidig som lokale arter fortrenges. Hageavfall skal derfor håndteres i lukkede kompostløsninger eller leveres til gjenvinningsstasjonen.   

Elektronisk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Nå er det mulig å søke elektronisk om alle tjenestene som helse-  og omsorgstjenesten yter til innbyggerne. Dette gjelder blant annet sykehjemsopphold, hjemmesykepleie, hjelpemidler, matombringing, støttekontakt m.m.

Bli «medeier» i Vinnutrappa!

Se informasjon på www.vinnutrappa.no

Sunndal kommune nominert til bosettings- og integreringsprisen 2020

  Sunndal kommune er nominert til bosettings- og integreringsprisen for 2020, sammen med kommunene Asker, Gjøvik, Randaberg, Tromsø og Voss. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i mai

Brannvernsamarbeid fra 01.01.20

Fra 01.01.20 skal kommunene Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde samarbeide om brannvern gjennom det nye selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Brannvernsamarbeidet skal ha ansvaret for brannberedskap, forebyggende tjenester og utføring av tilsyn/feiing i deltagerkommunene.