Ansattoversikt


Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
906 54 623

Grønnetuss:            90 23 76 28

Labbetuss:              97 43 75 61

Smitt:                       97 78 92 53

Smule:                     97 79 88 03

Øksendal kontor:     90 26 86 89