Vakttelefoner

Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse - akutt medisinsk hjelp 113
Legevakt 116 117
VA-vakt, kommunens vann- og avløpsanlegg 91 53 43 71 (NB! ring, ikke send SMS)
Overordnet teknisk vakt 91 78 01 00 (NB! ring, ikke send SMS)
Strøm Dagtid: 71 68 95 50 Kveld: 90 20 49 05
Barnevernvakt utenom ordinær arbeidstid 97 60 16 16
Alarmtelefon for barn og unge 11 61 11
Hjemmesykepleien 91 38 63 13
NAV Akuttvakt Tolk 99 48 18 10
Veterinærvakt 71 53 00 44
Viltpåkjørsel 02800
Mattilsynet 22 40 00 00
Giftinformasjon 22 59 13 00

Last ned appen Hjelp 113

Appen Hjelp 113 sender automatisk melding om hvor du er, om du ringer 110, 112 eller 113 fra appen.

Mer informasjon og hjelp til installasjon:

Hjelp 113 vet alltid hvor du er