Hvordan kan jeg påvirke?

Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du som innbygger i en kommune kan fremme dine synspunkter på. 

 

Direkte kontakt med folkevalgte

Du kan kontakte en politiker eller et politisk parti som er representert i kommunestyret.  Se oversikt over politikere under de enkelt utvalg.
 

Åpne spørsmål til kommunestyret

Alle som er bosatt i Sunndal kommune kan på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål i kommunestyret. 

Hvilke spørsmål kan stilles?

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for innbyggerne.  Saker til dagens møte er ikke tillatt.  Et spørsmål må være kort.

Hva er framgangsmåten hvis jeg vil stille spørsmål?

Ved innsending av spørsmål kan du benytte eget skjema.
Spørsmål kan også sendes inn som epost eller brev til Sunndal kommune, merkes «Åpent spørsmål i kommunestyret».

Epostadresse: post@sunndal.kommune.no
Postadresse: Sunndal kommune, postboks 94, 6600 Sunndalsøra
Politisk sekretariat kan gi veiledning angående videre framgangsmåte, telefon 71 69 90 00.

Retningslinjer for åpne spørsmål  (PDF, 356 kB), vedtatt av kommunestyret 13.05.15.
 

Innbyggerinititativ

Som innbygger i Sunndal kommune kan du be om at konkrete forslag behandles av kommunestyret - som innbyggerforslag etter kommuneloven § 12-1.
 
Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget hvis minst 300 innbyggere bosatt i Sunndal kommune stiller seg bak med underskrift.

Gjennom nettportalen minsak.no  kan du både foreslå saker og samle underskrifter elektronisk.

Innbyggerforslag etter kommuneloven § 12-1

minsak.no 

 

Andre muligheter til å gi tilbakemeldinger og innspill

  • Høringer
  • I forbindelse med større utviklingsprosjekter eller planprosesser arrangeres åpne møter for dialog med innbyggerne. Disse møtene blir annonsert.
  • Brukerundersøkelser