Delegerings- og myndighetsreglementet gir bestemmelser om og oversikt over hvordan myndighet og ansvar er plassert i organisasjonen Sunndal kommune, både i den politiske og administrative organiseringen.